Kan en bank skapa pengar på egen hand?

Följande är ett svar till Joakim i kommentarfältet om hur jag skulle besvara cornucopias påstående att banker inte kan skapa pengar på egen hand:

________________________

Jag förstår inte riktigt vad Cornucopia försöker säga i det långa inlägget på hans/hennes blogg, men det här verkar vara hans/hennes argument som h*n tror motbevisar att bankerna skapar pengar ur tomma intet:

Banken kan inte skapa pengar på egen hand, utan det måste finnas någon som vill låna dessa pengar.

Det här är felaktigt, det behöver inte finnas en låntagare för att en bank ska kunna skapa pengar. Banker kan kreditera konton (skriva in siffror på konton, kontosiffror skapade av storbanker utgör 97% av penningmängden enligt SCB) när de vill, till vad som helst. Detta sker ofta, t.ex när storbanker köper obligationer, guld eller andra tillgångar. De siffror som skapas när banker krediterar konton är pengar (kontanter) eftersom staten/Riksbanken garanterar att de kan växlas mot kontanter (insättningsgaranti och mandatet finansiell stabilitet, inflationsmålet m.m). Alla är väl överens om att kontanter är pengar, eller?

Det är bankerna själva som avgör om en kontosiffra skall skapas eller inte, INGEN ANNAN. Varje gång en bank köper något så ökar penningmängden. Det är pga detta jag sagt att penningmängden ökar även om det inte finns någon som vill låna pengar. Inlåningen som bankerna behöver skapas när när siffrorna knappas in på kontot, dessa siffror är inlåningen i sig. Bankerna skapar sin egen inlåning. Här är några punkter som bekräftats av kända centralbankschefer, bankirer och politiker:

 1. Bankerna skapar i de flesta länderna 97% av penningmängden
 2. När en bank krediterar ett konto så ökar penningmängden
 3. Bankera skapar sin inlåning när de krediterar konton
 4. Bankerna skapar flera 100 miljarder kronor per år
 5. De pengar som skapas skapar prisinflation
 6. Det finns inget som begränsar hur mycket pengar som kan skapas eftersom det inte finns något reservkrav, de kapitalkrav som finns begränsar inte hur mycket pengar som skapas eftersom bankerna kan köpa kapital (likvida tillgångar som t.ex guld och obligationer) genom att kreditera konton.

Allt du behöver veta om hur pengar skapas av banker ur tomma intet finns sammanfattat i Positive Moneys serie om pengar, all info de presenterar här har bekräftats av Bank of England. Se avsnitten här:

Del 1: Misconceptions around Banking
Del 2: What’s wrong with the money multiplier?
Del 3: How is money really made by banks?
Del 4: How much money can banks create?
Del 5: Do banks create money or just credit?
Del 6: How money gets destroyed

Annonser

14 reaktioner på ”Kan en bank skapa pengar på egen hand?

 1. Två frågor:

  1)
  Om jag startade en bank med ett eget kapital på en miljon, hur mycket pengar skulle jag då kunna skapa ur intet och köpa saker för menar du? Är din hypotes att jag skulle kunna låna ut mer än en miljon till min granne?

  2)
  I Swedbanks (förenklade) balansräkning på sidan 39 i länken, under vilket namn på skuldsidan döljer sig de ”skapade pengarna”?
  http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_853157.pdf

  • 1. Om din bank omfattas av insättningsgarantin, du har konto i Riksbankens betalningssystem och är tillräckligt stor för att vara TBTF (för stor för att gå i konkurs), dvs omfattas av Riksbankens mandat om finansiell stabilitet och du kan påverka inflationsmålet så kan du skapa obegränsade mängder pengar.

   Om du startar en egen bank utan denna hjälp från Riksbanken så kan du inte skapa pengar, den inlåning du skapar kommer ej ingå i penningmängden eftersom Riksbanken inte garanterar att din skuld är kontanter. Din bank skulle därmed ha samma förutsättningar som vilket annat företag som helst = du kan inte skapa pengar.

   2. De pengar Swedbank skapat är deras inlåning, kontosiffrorna = deras skulder. Alla olika typer av kontosiffror ingår i penningmängden eftersom Riksbanken garanterar att de när som helst kan omvandlas till fysiska kontanter.

   Vet inte om det framgår av deras rapport, men SCBs släpper statistik varje månad över hur mycket pengar bankerna skapat.

   • Jag vet inte om jag förstår dig rätt nu, men du säger alltså att de skapade pengarna sitter på skuldsidan. Gott så, allt annat hade varit mycket underligt.

    Nu: På skuldsidan har Swedbank några olika namn på de skulder de har:
    Övriga skulder
    Senior icke säkerställd skuld
    Inlåning Baltikum
    Inlåning Sverige och Norden
    Statsgaranterad upplåning
    Säkerställda obligationer
    Efterställda skulder

    Till vilken kategori av skulder hör ”De siffror som skapas när banker krediterar konton”?

    • Återigen: De skapade pengarna är bankerna inlåning, hur SCB plockar fram denna statistik från Swedbank har jag ingen aning om.

     Om du vill veta hur mycket inlåning Swedbank har, maila dem, eller SCB.

 2. Bankernas inlåning måste rimligen existera i balansräkningen, och rimligen på skuldsidan.

  Jag försökte genom att visa i balansräkningen att dessa ”skapade pengar” inte existerar i balansräkningen visa att du missförstår hur det fungerar.

  Om det hade varit så som du säger att man krediterar ett konto på skuldsidan med en knapptryckning (ökar skuldsidan) så hade det existerat i balansräkningen. Faktumet att det inte existerar någon rimligt namngiven post på skuldsidan i balansräkningen tyder på att det inte kan gå till som du påstår.

  • Kan du vara mer specifik, vad exakt i det jag ”påstår” är felaktigt?

   Ang bankernas inlåning, om du vill ta reda på hur SCB tar fram siffrorna för att beräkna penningmängden så kontakta dem:

   http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____282807.aspx

   Penningmängden M1 är sedlar och mynt plus avistainlåning. M3 definieras som M1 plus inlåning med vissa villkor samt allmänhetens innehav av vissa värdepapper.

   • I sak är påståendet nedan otroligt ansträngt och konstlat:

    ”De siffror som skapas när banker krediterar konton är pengar (kontanter) eftersom staten/Riksbanken garanterar att de kan växlas mot kontanter (insättningsgaranti och mandatet finansiell stabilitet, inflationsmålet m.m).”

    Specifikt:

    ”staten/Riksbanken garanterar att de kan växlas mot kontanter”

    1) Under vilka förutsättningar garanterar de detta?
    Vid konkurs. Det finns inga garantier att växla under andra omständigheter.

    2) Vad i balansräkningen garanterar de?
    Insättningsgarantin garanterar en bråkdel av exempelvis Swedbanks balansräkning, nämligen insättningar på upp till 100,000 Euro. Hypotesen om att de även garanterar andra insättningar får du diskutera med en Cypriot eller Grek, vilket leder till (3). För att insättningsgarantin skall gälla måste man således ha någon som vill sätta in pengarna till att börja med, banken kan inte sätta in sina egna pengar hos sig själv och utnyttja insättningsgarantin.

    3) Vad är det löftet värt?
    Ingenting, om det skulle uppstå ett scenario som du insinuerar, alltså att alla pengar garanteras och växlas (alltså att alla banker går i konkurs).

    Detta påstående är alltså en hypotetiskt konstlad halmgubbe, inte något verkligt scenario.

    • Du har rätt i att insättningsgarantin inte omfattar all inlåning hos t.ex Swedbank, men som jag skrev i inlägget och svaren till dig så omfattar mandaten finansiell stabilitet, inflationsmålet m.m all inlåning hos Swedbank. Dessa mandat hinner alltid träda i kraft innan insättningsgarantin. Om en bank som Swedbank får problem måste Riksbanken agera för att klara av att uppfylla sina mandat. Riksbanken kommer/måste rädda Swedbank genom att trycka tillräckligt mycket pengar så att Swedbank kan fortsätta betala tillbaka pengar som de lånat (t.ex inlåning). Swedbanks skulder omvandlas till kontanter som sedan betalas ut till fordringsägaren.

     2008 fick svenska storbanker problem, Riksbanken agerade direkt, de skapade 500 miljarder kronor direkt genom att köpa upp bankernas skulder till det pris som behövdes. Vi såg en stor del av den totala penningmängden omvandlas till kontanter (pengar).

     Efter att amerikanska banker fick problem har Fed skapat ca 3 biljoner dollar, eftersom bankerna hade skulder som var värdelösa, som inte kunde växlas mot pengar någon annanstanns var Federal Reserve tvugna att gå in och rädda dem för att klara av sina mandat. Trots att enorma mängder fordringar var värdelösa har penningmängden totalt sett inte minska nämnvärt.

     Där är några historiska exempel på hur det fungerar, centralbankerna garanterar att bankerna alltid kan betala sina skulder = bankernas skulder är kontanter = pengar.

 3. ”2008 fick svenska storbanker problem, Riksbanken agerade direkt, de skapade 500 miljarder kronor direkt genom att köpa upp bankernas skulder till det pris som behövdes. Vi såg en stor del av den totala penningmängden omvandlas till kontanter (pengar).”

  Du har en poäng som jag har noterat och tagit med mig. Men dessa exempel stöder inte din tes att banker själva kan Skapa pengar, någon var i exemplet du tar upp tvungen att vilja låna pengar från bankerna, som senare sålde skulderna vidare till riksbanken.

  • Det visar att bankernas inlåning är detsamma som kontanter eftersom Riksbanken garanterar att dem kan växlas mot kontanter, du vill alltså inte definiera kontanter som pengar?

   Ang att banker kan skapa pengar utan att någon vill låna, på egen hand: Kan du beskriva, om du nu anser att det jag skrev var felaktigt hur det går till när en banker köper tillgångar. Gör inte banker detta genom att kreditera säljarens konto?

   • Jag inser nu att du ur det perspektiv har valt så har du rätt. Om man postulerar att banker inte kan gå i konkurs, och att staten aldrig kommer att ge haircuts på insättningar, eller backa från insättningsgarantin, så skapar banker pengar exempelvis när de köper något. OM man anser att detta stämmer, så skapar banker pengar. Men vi har redan exempel på länder i Europa där det inte stämmer.

    Jag tycker dock att en sådan in absurdum argumentation leder tankarna iväg från hur verkligheten faktiskt ser ut. Men efter lite eftertanke kan jag inte direkt säga att den är fel, du har en poäng.

    Jag skulle dock argumentera att det fortfarande är riksbanken som skapar pengarna eftersom det är när det faktiskt kommer till kritan som det är de som skapar pengar för att uppfylla sina åtaganden och garantier, exempelvis i exemplet du gav när riksbanken köpte tillgångar. Pengarna skapas när åtagandet om finansiell stabilitet faktiskt exekveras i handling, på stat/riksbanks initiativ, inte förr.

    • TBTF banker kan inte gå i konkurs, små banker kan gå i konkurs, de små kan inte skapa pengar ur tomma intet hur som helst.

     Det som hände i Cypern var bara en förflyttning av ägandet av inlåning hos diverse banker till statligt ägo. Staten beslagtog inlåningen, kanske för att även dem anser att inlåningen är as good as kontanter.

     Finanskrisen visar tydligt att det jag säger faktiskt stämmer, enorma mängder pengar har skapats i syfte att rädda storbankerna. Det sker också i mindre skala varje dag när storbankerna lånar nytryckta kontanter räntefritt för att klara av betalningsflödena i betalningssystemet, samt genom repor m.m. Allt detta handlar om att se till att bankernas skulder kan betalas, dvs att bankernas inlåning kan växlas mot kontanter.

 4. Har inte läst kommentarerna här eller på cornucopias blogg, men de av er som tvivlar på faktumet borde kolla in Henning Whitte’s pågående mål (i svenska domstolen) ang just bankers Olagliga verksamhet. Väldigt intressant läsning, och väldigt distinkt och tydligt skrivet, eftersom juridisk korrespondens. Läs det, och döm själv, om de svenska domstolarna väljer att bortse från lagtext eller inte… Det är så uppenbart att det är löjligt. All korrespondens i målet finns att ladda i pdf format här:
  http://www.whitetv.se/sv/gigantiskt-pyramidspel/450-bankparasitmalet-mot-wallenbergarnas-seb.html

  Domen är tydligen numera avgjord, och Henning förlorade mot SEB, vad det nu betyder. Här följer Hennings anmälan av domarna (de 3 som dömde i tvisten) för tjänstefel:
  http://www.whitetv.se/images/vita_skolan/jk%20anmalan%20norrkoptr%2010.5.13.pdf

  Här är förresten en av bilagorna i målet, där Henning har skrivit till riksbanken och frågat, och ges svaret att de privata bankerna skapar pengar (”ökar penningmängden”):
  http://www.whitetv.se/images/vita_skolan/riksbanken%20svar%20pdf%208.7.10.eml.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s