Bostadsbubblan

”There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as the result of a voluntary abandonment of further credit expansion, or later as a final and total catastrophe of the currency system involved.” — Ludwig von Mises
“In the Eurosystem, money is primarily created through the extension of bank credit…. The commercial banks can create money themselves, the so-called giro money.” — (Bundesbank, 2009)
”Banks lend by creating credit. They create the means of payment out of nothing.” — Ralph M. Hawtrey, former Secretary of Treasury, England
Bostadsrättspriser Stockholm (valueguard)

Den svenska Bostadsbubblan

Inspirerat av Richard A Werners bok Mammons furstar om kreditbubblor:

Bostadsbubblan i Sverige är en klassisk kreditbubbla, bankerna har under en lång period (ca 20 år) allokerat krediter till bostadssektorn i massiva belopp, ungefär 3,000,000,000,000 kr. Det har gått såpass långt att 90% av alla pengar i Sverige cirkulerar i bostadssektorn. Mer nyskapade krediter/pengar inom en sektor skapar tillgångsinflation. De enskilda bankerna driver alltså kollektivt upp bostadspriserna genom att låna ut pengar med bostäder som säkerhet, bankerna utgår från bostadsvärdet och skapar nya pengar för bostadsköp.

Med mer pengar på bostadsmarknaden stiger naturligtvis bostadspriserna, det är alltid samma gamla historia. Och det som sker efter en kreditboom är också hela tiden samma sak: en kreditkrasch, en bank- eller finanskris med skandaler och en recession. De krediter som skapas till bostadsköp används inte produktivt utan används till spekulation på bostadsmarknaden och skapar inte något annat än skulder.

Vid en viss gräns kommer inte svenska låntagare att kunna återbetala alla lån om den totala upplåningen ökar snabbare än inkomsten. Priset på bostäder växer bara så länge nya krediter/pengar kommer ut på bostadsmarknaden. Allt som krävs för att en kreditdriven tillgångsbubbla ska brista är att låneökningen saktar in, bristen på nyskapade pengar leder till att kreditpyramiden faller samman som ett korthus.

Priset på bostäder kommer att sjunka. Detta blåttställer många spekulanter eftersom de behöver stigande priser för att betala ränta på sina lån, för att inte tala om att amortera. Därmed tvingas de sälja bostäder. När fler säljer sjunker priserna. Fler spekulativa lånehärvor misslyckas och många spekulanter drivs till konkurs. Detta ger banker stora osäkra fordringar. Sammantaget är det lätt att inse problemets slutliga omfattning: när bubblan brister omvandlas spekulativa lån till osäkra fordringar. De osäkra fordringar som bankerna själva skapat måste sedan centralbanken eller svenska folket genom skatt lösa för att inte hela banksystemet ska kollapsa.

Att tänka på vid val av boendeform

Följande är ett inlägg av Cisco Kid i kommentarsfältet:

BR-köpare är numera piskade att lyckas spekulera fram värdestegring på rådande nivåer, för annars är det klart lägre kostnad att hyra t ex Stockholm-status-bostaden i andra hand. Jag har fortfarande inte sett att stormedia velat föra ut detta budskap. Det kan med fog bedömas vara ekonomiskt vårdlöst att köpa en bostad på dagens prisnivåer i Sverige och i Stockholm i synnerhet.

LITEN MANUAL:
Förvånansvärt nog verkar det slarvas stort med att korrekt räkna fram sina totala boende-driftkostnader, innan boende-formen bestäms. Slentrianmässiga gissningar och låt-gå-syndrom förekommer, inte minst inom stor-media. Å andra sidan kanske folk inte ens förstår eller riktigt vill det. I Stockholm blir besparingen i kronor den största i landet när man väljer andrahands-hyres-boende, jämfört med att köpa/äga motsvarande BR. Räkna ordentligt o ärligt. Bostads-ägandets samtliga kostnader inkl riskpremiekostnaden på insatt kapital, skall upp på bordet utan pardon. Beakta i synnerhet de lömska inbäddade kostnaderna enligt punkten # D / 1 och 2 nedan, så att driftkostnads-jämförelsen mellan ägande o hyrande blir korrekt:

# A De tydligaste direkta driftkostnaderna som BR-ägare givetvis ser o förstår, är ränte-kostnaderna på egna lån samt månadsavgiften till BR-föreningen. MEN, det tillkommer följande driftkostnader.

# B Bostadens slitage, maskin-avskrivning, löpande underhåll samt eget arbete / administration av bostaden respektive i BR-föreningen.

# C Driftkostnads-andel i BR-föreningens kollektiva latenta kostnader för underhåll o renovering av fastigheten framöver, i synnerhet om BR-föreningen hållit amorteringstakten låg o dess bokföringsmässiga avskrivningar varit magra, vilket inte är ovanligt.

# D Återstår de två mest förbisedda och potentiellt mest lömska driftkostnaderna, men som numera når obehagligt höga belopp vid ägande av bostad jämfört med att hyra motsvarande:

1) Kapital-driftkostnaden, d v s missad bankränta el placeringsutdelning, t ex 3%, vilket realiserat nettokapital eller avstådd kontantinsats i BR:en skulle ge ägaren om hen säljer el avstår BR-köp o i stället hyra bostad. Denna uteblivna ränta skall i jämförelse-kalkylen tas med som löpande driftkostnad ihop med övriga betalda räntor på lån hos BR-ägaren.

2) Löpande risk-premie-kostnad för latent riskerad värdeminskning / förlust som alltid finns med i ägandet från varje aktuell jämförelse-start-tidpunkt. Den risken skall tas upp som en belastande
löpande indirekt månatlig driftkostnad.

REFLEKTION
De enda som ekonomiskt kan vinna på att köpa sitt boende idag, är de som vill SPEKULERA = RISKA sitt kapital i tro att kunna uppnå kapitalvinst = värdestegring och som dessutom lyckas komma i hamn med tillräckligt stor vinst i slutänden, för att på så vis kunna täcka = bräcka sina redan från starten alltför höga driftkostnader jämfört med att hyra. Divergensen mellan ägande och hyrande, har aldrig någonsin varit så stor som idag – till ägandets nackdel (!!!) När nya bostadsköpare löpande är villiga att sätta sig i klart högre total driftkostnad, för att man väljer ägande framför hyrande – så är det en klockren indikator på att spekulations-tåget rullar för fullt! Jag
moraliserar inget över att äga o spekulera, för det ägnar jag mig själv åt i utvalda sammanhang. Men man bör inse oddsen och välja sina utmaningar noga.

SLUTSATS
Köppriserna har nått svindlande höga nivåer i förhållande till fria hyresmarknaden, som ej är villig att betala hyra i motsvarande grad. Fri marknadshyra räcker inte längre för att täcka de totala driftkostnader som belastar en attraktivt belägen BR. Att hyra är därför ett mycket prisvärt val, inte minst i Stockholm. OBS! Att ägarens eget kapital, belåningsgrad m m är helt ovidkommande i denna ekonomiska utvärdering.

Detta sällsynt extrema läge har bara fungerat några få gånger i ytterst korta perioder sedan 1600-talet i t ex Europa o USA, innan pris-korrigeringar generellt kommit att sänka salupriserna på bostadsmarknaden. Marknaden har alltid korrigerat skeva pris-divergenser: Holland senast från 2012 och även Danmark är tydliga exempel på icke ”PIIGS-ekonomier” som fallerat! Norge ser ut att ha påbörjat sin korrigering. USA, Portugal, Irland, Italien, Grekland o Spanien är kända exempel som redan fått sina skeva pris-divergenser korrigerade. Här har det istället blivit överdrivet gynnsamt att köpa o äga jämfört med hyrande. Pendeln slår som vanligt överdrivet åt sina
bägge håll. Två av de tydliga återstående värstingarna med otäckt skeva divergenser är Kanada o Sverige.

“The actual process of money creation takes place primarily in banks.” (Federal Reserve Bank of Chicago, 1961, p. 3);

Hyperinflation i bostadsrättspriser

För någon vecka sedan var Bank of England ute och förklarade att privata banker skapar helt nya pengar (späder ut penningmängden) när de beviljar lån. Dessa pengar som skapas är i form av kontosiffror och de utgör enligt BoE ca 95% av den totala penningmängden. Därmed är ökningstakten för lån lika med penningmängdens ökningstakt.

I Sverige utgörs penningmängden till ca 90% av pengar skapade i samband med bolån, när ett bolån beviljas skapar banken nya pengar ur intet och penningmängden ökar. Riksbanken, ekonomer, politiker, banker och bolånespekulanter anser att mängden pengar inte påverkar priset på bostäder då Sverige är unikt, alternativt förstår de inte att nya pengar skapas när banker beviljar lån, vilket isf är lite oroande. Istället menar de att en ökning på 100% i bostadsrättspriser (på 9 år) orsakats av bostadsbrist:

Men kan mängden pengar faktiskt ha varit en påverkande faktor trots att experterna menar annat, kan det vara så att alla dessa experter har fel? För att svara på denna frågan behöver man titta på om det skapats mycket pengar under de senaste åren och för att ta reda på det behövs siffran över mängden bolån till bostadsrätter. Som tur är för SCB statistik över hur mycket pengar bankerna skapar, nedan är en graf från SCB som visar hur mycket pengar som skapats på årsbasis:

falskmyntningMellan 2002 och 2006 ökade bankerna den totala mängden pengar till bostadsrättsutlåning med ca 25%/år. Totalt sett ökade lån till bostäder med ca 13%/år under perioden vilket i sin tur betyder att den svenska penningmängden ökade med liknande siffror eftersom pengar skapade genom bolån dominerar penningmängden. OBS att alla länder som haft bostadsbubblor hittills haft liknande ökningstakter av pengar till bolån.

Kan det vara så att en sådan ökning, som motsvarar flera hundra miljarder svenska kronor per år har orsakat prisuppgångar på hundra procent? Rent logiskt borde en hundra procent ökning av penningmängden resultera i att svenska folket får hälften så mycket bostad för varje krona och det är vad som skett.

Numera har ökningstakten fallit tillbaka, men 7% idag på en dubbelt så stor penningmängd som för några år sedan motsvarar väldigt mycket pengar, närmare bestämt 360 miljarder kronor/år eller ca 1 miljard kronor varje dag.

Om det skulle visa sig att hyperinflaterad penningmängd är den verkliga orsaken till att huspriser ökat hundra procent så betyder det att experterna som svenska folket lyssnat på har fel. Deras budskap är att bostadspriser inte kan sjunka eftersom ‘bostadsbristen’ inte är i närheten av att lösas (liksom experterna inklusive Bernanke hävdade 2006 i USA). Det är baserat på denna tro som boprisspekulanterna gladeligen använder maximal hävstång (2,500,000,000,000 kronor i lån) då bostadspriser i deras värld endast kan stiga. Att basera mångmiljoninvesteringar med hävstångslån som inte kan betalas tillbaka inom två till tre livstider på något som kan visa sig vara helt fel är antagligen inte så smart.

Sverige är mycket nära en Japansk deflationsspiral

Sverige är inte i närheten av att hamna i en japansk deflationsspiral‘ skriver finansanalytikern (experten) Peter Malmqvis i en artikel på DN.se (läs här) som grannen bobubbla länkar till. Motivering: ‘Vi är snarare på randen till överhettning’. Att jämföra Svenska pengabubblan med den Japanska är ‘en mycket oseriös jämförelse’.

Tänkte snabbt gå igenom några felaktigheter i denna artikel. Nr 1: svenska bostadsmarknaden har varit överhettad på falskmyntad köpkraft i över 15 år, Sverige är inte ‘på randen till överhettning‘. Svenska banker har pumpat in mellan 130-300 miljarder kronor per år på bostadsmarknaden, penningmängden ökade med över 10% per år under flera års tid.

Detta måste definieras som överhettning eftersom landets förmåga att sköta lånen, dvs löner & BNP vuxit mycket långsammare. Så var även situationen i Japan på 80-talet där deras banker falskmyntade som aldrig förr (på Japanska statens order genom fönsterstyrning av falskmyntningen), penningmängden kunde öka med upp mot 30%/år, ‘hyperinflation-style‘. Se rosa linje för bostadslån, årlig ökningstakt till vänster:

När Japanska staten i början av 90-talet tvingade bankerna att minska sitt penningskapande sjönk den årliga ökningstakten till 0%, bankerna gick från en 15% årlig ökningstakt till noll, inga nya lån (nya pengar) till hävstångsspekulanterna på bostadsmarknaden. Detta resulterar i följande enligt Richard Werner:

Eftersom inga fler nyskapade pengar kom ut på tillgångsmarknaderna, kunde priset inte växa mer. Spekulanterna måste skydda sina positioner och började sälja. Enbart under 1990-talet dök aktiemarknaden, enligt aktieindexet Nikkei 225, med 32 procent. Även markpriserna inledde sin starka nedgång. Vissa starkt spekulativa tomter i affärsdistrikt fick se sitt ”marknadsvärde” sjunka med 80 procent eller mer. Fler och fler fastighetsspekulanter drabbades av ”problem”. När de gick i konkurs fick bankerna känna av de första osäkra fodringarna på decennier. De insåg att problemet lätt kunde växa och började därför bli mycket försiktiga. De reducerade drastiskt mängden nya lån till fastigheter, byggenskap och finansbolag. Detta drev emellertid tillgångspriserna nedåt ytterligare eftersom allt mindre nya pengar kom ut på marknaden. Därmed ökade konkurserna. När bankerna började inse de potentiellt osäkra fodringarnas enorma skala – merparten av ”bubbellånen” om 99 biljoner yen var på väg att gå snett – blev de så rädda att de inte bara slutade låna ut till spekulanter, utan även begränsade lånen till industriföretag som inte hade något med bubblan att göra.

Här är samma siffror för Sverige idag, årlig ökningstakt av pengar skapade ur intet till hävstångsspekulanter:

Grafen sträcker sig till 2011, men senaste siffrorna från SCB för februari visar att ökningstakten för lån till bostäder, som dominerar penningmängden fortfarande ligger kvar över 5% (källa), vilket motsvarar väldigt stora summor pengar då penningmängden exploderat sedan ökningstakten låg kring 15%/år:

Bostadslånen, som står för 81 procent av den totala utlåningen till hushållen, ökade med 120 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år och hade en årlig tillväxttakt på 5,4 procent i februari

Denna inbromsning av nyskapande pengar har lett att fastighetsprisernas uppgång avstannat (källa), även om de sedan 2010 har stigit något. Samtidigt har bostadsrätter fortsatt stiga enligt Valueguards kvalitetsjusterade index. Där befinner vi oss nu, på gränsen till en ‘japansk deflationsspiral‘, några procent lägre utlåningstillväxt och Sverige är där. Att inbromsningen gick fortare i Japan spelar ingen roll, fordringarna hos bankerna i biljonbelopp är redan skapade och hävstångsspekulanternas (bankernas motpartsrisk) enda räddning är stigande priser.

Nr 2: Ingen bostadsbubbla har någonsin blivit överhettad pga låg repo-ränta, tvärtom har dessa länder haft höga repo-räntor före kollapser (inklusive de största Japan & USA). Så när Malmqvis skriver ‘att sänka räntan nu riskerar därför att bli droppen som får bägaren att kantra över’ vet man att han är helt fel ute Repo-räntan är inte faktorn som styr bankernas penningskapande, Riksbanken började t.ex först sänka repo-räntan efter att bankerna tryckt på bromsen:

Första sänkningen kom slutet av 2011, då hade ökningstakten redan rasat till lägsta nivån sedan 1997 (5%), se graf för bostadslån ovan. Repo-räntan följer utlåningen med fördröjning, den styr inte utlåningen, det är därför Riksbankens fortsatta sänkning mot noll (mer om det här) inte leder till överhettning, tvärtom visar Riksbankens sänkningar att Svenska banker minskat sina utlåning kraftigt, vilket i alla andra spruckna kreditbubblor lett till ‘deflationsspiral’.

Slutsats: Experten Peter Malmqvis har fel i flera dimensioner, Sverige är inte på gränsen till överhettning,  vi har precis som Japan före kreditkollapsen varit överhettade i flera år. Kritiken mot Riksbankens sänkningar som endast följer utlåningen är bara vilseledande och bygger på teorier som inte har med verkligheten att göra. Riksbanken har inget styrmedel som kan styra bankernas beslut som just nu verkar vara ännu lägre utlåningstillväxt som i sin tur skapar en Japanska deflationsspiral

Svenska folkets ‘förmögenheter’ bara en tillfällig illusion?

Top fem tecken på massiv bostadsbubbla:

1. När skulderna ökar mycket fortare än förmågan att sköta dem under flera års tid.
2. När det tar upp mot 10 årslöner för att amortera ett lån på en normal bostad.
3. När majoriteten (90%, ca 3,000,000,000,000 kronor i Sverige) av landets totala köpkraft är inlåst på bostadsmarknaden.
4. När privata storbanker öser in ca en halv miljard nyskapade kronor på bostadsmarknaden varje dag.
5. När hävstångsspekulanterna med vinster på pappret hittar på anledningar till varför bostadspriserna stigit och varför de alltid kommer att stiga.

Alla punkter ovan stämmer in på situationen i Sverige. En tickande atombomb där storbanker sitter med obetalbara lån i mångbiljonklassen och ett helt samhälle som kretsar kring falskmyntad köpkraft injicerad på bostadsmarknaden. Det finns bara en sak som kan hålla illusionen om en stark bostadsmarknad vid liv och det är fortsatt penningförfalskning från bankerna, den dag de slutar med det av någon anledning är det över.

Kommer boprisspekulanterna med miljonvinster på pappret att kunna realisera vinsterna? Vinster på pappret är inte verkliga förrän den dag man realiserat dem, kan det vara så att majoriteten av det svenska folkets sk förmögenheter bara är en tillfällig illusion? Mycket troligen ja.

Viktiga siffror från SCB: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____363590.aspx

Mängd köpkraft skapad för bostadsrelaterade transaktioner av banker: 2 297 miljarder kronor
Årlig ökningstakt: 5% = 115 miljarder kronor
Mängd nyskapad köpkraft per dag till bostadsköp: 315 miljoner kronor

Löner i förhållande till bostadspriser:

boprisinkomst

107 reaktioner på ”Bostadsbubblan

  • 😀 ”dålig kausalitet”, dröjer ca 30 år till tills de drar den korrekta slutsatsen att det inte finns något samband överhuvudtaget, om de vill kan de titta på de största ekonomierna i världen senaste 50 åren t.ex.

   • Så dave. Vad är ditt förslag till en 25-årig nyexaminerad student som precis snart måste flytta från sitt studentboende? Belåna sig och köpa första bästa bostad? Eller hitta ett 15kvms rum o bo riktigt dåligt? (Då de knappt finns bostäder att hyra för en som vart sen i köerna i stockholm).

    • Skaffa en hyresrätt om du tror priserna kommer falla. Skaffa en bostadsrätt om du tror att priserna kommer att stiga.

 1. http://www.balansekonomi.se/2014/05/05/antligen-blir-det-dyrt-att-bo-i-lagenhet/

  citat:

  Så hur löser man det i dagens avskrivningar, jo, mot all rim och reson skriver man inte ens av lika mycket varje år under femtio år utan pyttelite i början och mycket i slutet under 90 år. Det kallas ”progressiva avskrivningar”. Så hur rättfärdigar man det undrar ni? Ja, det undrar jag också! Man skulle kunna hävda att räntan kommer fortsätta sjunka under 90 år och därmed frigöra mer pengar för föreningen allt efter att åren går innan det är dags att byta taket, det är det nog ingen som tror på idag.

  Det enda tydliga argumentet för varför man gör så är att det får husets affär att se bättre ut än vad den egentligen är och därmed hålla nere månadsavgiften just nu så att man kan krama ur ytterligare miljoner ur de som köper lägenheterna av byggbolagen.

  Jag är inte ensam om att finna detta orimligt. I måndags totalförbjöd Bokföringsnämnden progressiva avskrivningar för byggnader. Enligt kanslichefen Stefan Pärlhem prioriterades ärendet för att köparna kunde missledas när resultatpåverkande kostnadsposter nästan trollades bort ur årsredovisningarna. Faktum är att den nu förbjudna progressiva avskrivningen i praktiken kunde utformas nästan hur som helst av oseriösa aktörer som ville vänta med allt från amorteringar till fonderingar.

  Även Fastighetsägarna kommenterar på ämnet: ”Linjär avskrivning speglar i de allra flesta fall byggnadens tekniska livslängd bättre än progressiv avskrivning. En tolkning som nu bekräftas av Bokföringsnämnden. Progressiv avskrivning innebär att underhållsskulden skjuts upp och att kommande boende får betala för nuvarande medlemmars slitage. Det gör det samtidigt svårt att bilda sig en uppfattning om hur stora föreningens kostnader blir i framtiden, säger Ulla Werkell [skattejurist på Fastighetsägarna Sverige]”

 2. Det har absolut börjat rört på sig sedan februari med den konstruerade ”avskrivningstekniken”…”progressiva” jojo =)
  Samma typ av ”kreativitet” som MBSer och allt annat skit som är påhittat för att blåsa den ”lille mannen” på gatan. Tyvärr så lär sig inte den ”lille mannen” på gatan. Färskt idag från TV4:

  • Progressiv avskrivning på mestadels fuskbyggen för att förvärra saken ‘lite’:

   ‘Tänk dig nu ett hus från år 2014 och fråga dig hur mycket av huset som INTE är utbytt redan om 25 år. Den automatiska hissen? De chipstyrda dörrsystemet? Den mekaniska ventilationen? Är det någon som på allvar tror att ens hälften av husets inredning är fungerande och original om 50 år? – Nej högst troligen inte.

   Så hur löser man det i dagens avskrivningar, jo, mot all rim och reson skriver man inte ens av lika mycket varje år under femtio år utan pyttelite i början och mycket i slutet under 90 år. Det kallas ”progressiva avskrivningar”. Så hur rättfärdigar man det undrar ni? Ja, det undrar jag också!’

 3. Ah,,,magi 😉

  Det känns som att man gärna väntar ut ett prisfall på minst 25% för att sedan betala i princip kontant om 3-4 år då man förhoppningsvis gjort uppemot 1000% i PM-portföljen, fast jag tänkte mera på hus 😉

  Jag har bott i Stockholm och ägde BRF,,,vad annars? Måste säga att man kände sig obekväm alla år då man satt och tittade på det ”lilla lånet” för den övervärderade bostaden. Upplevde hösten 2008, då min 2:a plötsligt hade en nätt boendekostnad på 10k per månad. Avvaktar tillsvidare i HR…

 4. Ska träffa en person i helgen som är rejält bullish till bostadsrätter. Behöver några korta men slagkraftiga argument. Kommer varken hinna eller bli hörd om jag drar hela historien. Några förslag?

  • Några ideer: Fråga hur lånen ska kunna betalas tillbaka om löner bara ökat 1/4 så fort som skulderna i snart 20 år, hur kan en sådan situation vara bullish överhuvudtaget? Detta bör räcka som argument, för det är en klassisk ohållbar lånebubbla, det går inte att förklara bort på något sätt.

   Förklara att ev ”vinsterna” inte går att realisera för 95% av spekulanterna då möjligheten att flytta till hyresrätt vid toppen av bubblan ej kommer finnas för många, och de som är fartblinda kommer inte sälja överhuvudtaget.

   Situationen på svenska bostadsmarknaden är en kopia av samtliga länder som haft sprucka bubblor.

   En annan viktig grej att förstå för de som är bullish till bostadsmarknaden är att det krävs hundratals miljoner nyskapade kronor varje dag för att hålla priserna här uppe. Den dag tryckpressens takt avtar kommer priserna falla och då sitter spekulanterna med massa luftvinster som gick upp i rök, de ser verkliga ut vid toppen av en bubbla, men de försvinner snabbt.

 5. ‘Kristina Persson blir minister för strategi och framtidsfrågor i den nya regeringen’. Hon har tidigare sagt följande:

  ”First of all – it is obvious that we have a big problem of too much credit creation. The banks are creating money out thin air, “ex nihilo” – as Lord Turner puts it and as they have strong economic incentives to continue doing so, they will. They create too much money of the wrong kind, which is a source of great instability and risks.” – Kristina Persson

  Hör och häpna, en POLITIKER som fattat! Över förväntan…..

  • En minister som inte fattat att de ”frihetskämpar”, som han väljer att kalla dem, är mördare och våldtäktsmän och som vill utrota kristna och judar!
   Mehmet Kaplan hyllar Isis som frihetskämpar medan de mördar kristna och korsfäster dem på öppna torg! Isis har många agenter ute i västländer. Kaplan är en av dem!

   Fy fan säger jag bara åt alla idioter som valt in MP och den islamistiske agenten in i regeringen!

 6. Positiva pengar skriver:

  I ett inslag på SVT får vi veta att bostadspriserna i storstäderna ökat med mellan 600 och 750 procent på mindre än 20 år. Boverket har tidigare visat hur priserna i Stockholms och Skånes län sedan 1996 har ökat dubbelt så snabbt som inkomsterna.

  Vad som inte nämns är att vi har banker som kan skapa nya pengar i samma stund som de lånar ut dem. Och att banker älskar just bostadslån, eftersom kreditrisken är låg, samtidigt som de har en säkerhet (din bostad) som de kan sälja om du inte kan betala räntan.

  Inte heller nämns att de enorma mängder nya pengar som bankerna pumpar in i bolån inte bidrar till någon samhällsnytta överhuvudtaget. Att priset på en befintlig bostad stiger gör inte världen bättre – det bidrar inte till att öka vår välfärd.

  Vill vi förhindra att bostadspriserna når bristningsgränsen så måste vi ta ifrån bankerna möjligheten att skapa pengar, och att besluta vad nya pengar ska investeras i.

  Låt oss göra nånting vettigt med pengarna istället.

 7. Från kommentarsfältet hos Cornucopia: http://cornucopia.cornubot.se/2014/10/ucsvd-upp-till-1-200-ars.html

  Utöver att dessa vansinniga avskrivningstider är standard så gör dessutom mäklare och entreprenörer av nya bostadsrättsfastigheter allt för att dölja verkligheten för naiva och lättlurade köpare. I våras när Cornucopia bloggen skrev som allra intensivast om problemet med vansinniga avskrivningstider gav jag mig ut på presentation av NCCs nya bostadsrättsfastighet på ”Kajen” inom Eriksberg, Göteborg. Då jag kände mig påläst om vansinnesavskrivningarna begärde jag av mäklaren att få den ekonomiska planen utöver alla glättiga säljbroschyrer. Fick i svar ”kan tyvärr inte ge dig den då den inte är godkänd ännu”. Frågade då i min tur hur det kommer sig att dom på påbörjat försäljning inklusive ta ett litet förskott utan att det finns en godkänd ekonomisk plan. Mäklaren kunde inte ge ett acceptabelt svar. Efter ytterligare några minuters tjafs gick mäklaren med på att visa mig utkastet till den ekonomiska planen (men alltså då ej godkända) på skärmen till den laptop mäklaren hade med sig. Den var på nästintill 1000 år i avskrivningstid även om jag nu glömt exakta talet. När detta skedde hade NCC sålt ett betydande antal ”klubbmedlemsskap” men det var helt klart att inte en enda köpare hade frågat efter den ekonomiska planen. Köpare som då tecknat kontrakt på mellan 2 och 8-9 miljoner som dom lånar till plus att dom har del i föreningens skuld. Själv var jag ingen riktig spekulant utan tyckte det bara var intressant att göra ett studiebesök i den unkna verklighet som råder vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter.

  Det är faktiskt väldigt starkt av en blogg som Cornucopia, som såvitt jag förstår drivs av en ensam skribent på bara deltid, att orka driva en fråga så intensivt att det påverkar Revisorsnämndens beslut som i fallet med avskrivningar.

  • En sk regulatory shock, en sådan kan trigga kollapsen OM bankernas pengaskapande minskar som följd. Werner beskriver processen här:

   Bank lending for speculative purposes* is only viable as long as banks continue to increase such lending. It seems a reasonable assumption that banks will not continue to increase their speculative lending into eternity. We thus consider what happens when at some stage (perhaps again induced by a regulatory shock**) speculative credit creation falls. Asset prices will fall. This will then reduce collateral values and bankrupt the first group of speculative borrowers who were seeking merely capital gains. Their default will create bad debt in the banking system. This in turn will raise banks risk aversion and reduce the amount of credit newly extended. This further reduces asset prices, which increases bankruptcies. The process can easily make banks so risk averse that they also reduce lending to firms for productive purposes, in which case GDP growth will also fall. Such credit crunches have been observed in many cases, including the US. This exacerbates the vicious cycle, since with less economic growth, corporate sales and profits decline. As more firms become unstable, bad debts increase further

   Kommer att intervjua Werner om ca en månad där jag ska ta upp dessa händelser och få hans syn på svenska bostadsbubblan, har redan fått bekräftat av honom att situationen är en klassisk kreditbubbla baserat på den data SCB presenterar. Han tom kallar det för ett ponzi scheme:

   Financial bank credit creation is always unsustainable: the gains achieved to service and repay loans are capital gains, driven by credit creation . Such bank credit launches a Ponzi scheme that will last while bank credit for financial circulation expands . Whenever the music stops in this game of musical chairs – i .e . the driver, bank credit, slows or con- tracts – it is found that there are not enough chairs: asset prices fall and speculators will default .

 8. Vi har alltså ingen på Riksbanken eller Finansinspektionen som förstår att vi har en enorm bubbla på bostadsmarknaden, det har väldigt höga löner, men ger ingen avkastning till skattebetalarna i form av brain power. Varför fylls dessa institutioner med idioter och varför tillåter de som finansierar dem (skattebetalarna) att det fortsätter pågå. Bort med dem, sparka dem alternativt lägg ned dessa institutioner.

  • Jag räknar med att få svar från honom mitten av december, mao, när som helst nu. Men det kommer nog inte bli någon chockerande info för den som läst den här bloggen, har redan fått svar av honom att Sverige är ett exempel på en klassisk kreditbubbla byggd på obetalbara lån just nu.

 9. http://flutetankar.blogspot.se/2015/03/makroekonomiska-modeller-byggda-pa-sand.html

  Att banker utelämnades ur de ekonomiska modellerna, eller (ännu värre) att deras pengaskapande funktion modellerades felaktigt, gjorde det omöjligt för mainstream-ekonomer att förstå betydelsen av den uppbyggnad av krediter som ledde till Finanskrisen. Varningarna kom främst från människor utanför ekonomins huvudfåra, särskilt Hyman Minskys efterföljare. Efter krisen blev Minskys ”finansiella instabilitetshypotes”, som länge hade förpassats till en dammig hylla i ett mörkt skåp, plötsligt heta nyheter. Det var inte förvånande, eftersom vi just hade genomlevt något som såg väldigt mycket ut som ett ”Minsky-ögonblick”.

 10. Grymt Skrivet Dave! Jag önskar att det fanns fler som dig både inom politik och inom media som kunde ”informera” dessa vilsna själar som faller för frestelsen av att köpa en bostad (om man ens kan säga köpa till en bostadsrätt, för man har ju ändå en ”hyra” att betala trots miljonerna man lånar) och tror att de kommer kunna sälja i vinst om några år.

  Vad jag inte förstår är hur vanliga ”utbildade” människor inte förstår att allt detta är ologiskt och ohållbart i längden. Hur kan människor vara så naiva och tro att det hela tiden kommer att finnas en vinst i det de köper.

  Jag ska ge ett exempel på prisökning. Jag hyr i andra hand, ganska dyrt 11 000 kr, men å andra sidan är det en helt nyproducerad 3:a på 75 m2 i Solna och jag var den första som bodde där.

  Killen som äger stället, en polare, köpte det för 2.7 miljoner, såklart lite överpris. Men redan nu, efter 9 månader (lägenheten stod klar juni 2014), säljs exakt samma lägenheter i fastigheten för 3.9 miljoner kr!!!!!!

  Det är helt jävla sjukt. Hur kan folk betala så mycket, om jag får uttrycka mig fritt, för en skitbostad som är massproducerad och är av dålig kvalité om man jämför med 80 och 90 talets bostäder (det fanns mycket fel som peab gjort som fick åtgärdas efteråt).

  Jag förstår inte detta! Hur vågar folk lägga så mycket pengar på en bostad. Kan ens lägenheterna stiga mer än 3.9 miljoner kronor? Jag kan köpa 2 mycket fräscha och nyare villor till det priser från området jag ursprungligen kommer från (Mariestad).

  Hur ska man göra för att folk ska förstå detta? Att det kommer komma en krasch vare sig de vill eller inte. Och att det är ganska nära, med tanke på att hela staten går i back (se alla myndigheter som har pengabrist och blir tvungna att avskeda folk). Minsta lilla orolighet någonstans i ekonomin kan trigga en krasch. Det räcker att ett storföretag i börsen rasar och fler följer på så är Sverige tillbaka till 2008, fast denna gången blir det inte så milt. Denna gången blir det mer som resten av Europa.

  • Köpte en lägenhet för 3000000 kr 80 kvm föreningen har en vilande skuld på 30000kr/kvm .
   Jag gav alltså FEM MILJONER FYRA HUNDRA TUSEN 5 400000 kr för 80 kvm lägenhet

 11. Hej Dave! anledningen till att jag hamnade här hos dig var för jag ville se om bostadsbubblan är nära. Eftersom priset på bostadsrätter, villor och radhus har ökat de senaste tiden över hela landet ganska kraftig. Nu har jag en flickvän som tjatar på mig att hon inte vill bo kvar i lägenheten eftersom vår hyresvärd inte tar hänsyn till vissa krav vi ställt, samtidigt har jag inte lust och flytta till en ny hyresrätt då jag måste gå upp minst 2-3000kr utöver min nuvarande hyra på ca 6500kr/mån bor ganska centralt i Helsingborg. Vi har hittat en radhus på ganska trevlig plats i Helsingborg som ligger på ca 1,5miljoner, med en månadsavgift på 6500kr och totalt inkl amotering ca 9900 kr enligt sidans beräkningar.

  Detta radhuset är byggd mellan 1984-87. De har renoverat radhuset ganska ordentligt enligt min tycke, rättar mig om jag har fel.
  2016 – Målning av kök, vardagsrum och hall på entréplan
  2016 – Nytt duschrum på övre plan
  2015 – Nytt duschrum på entréplan
  2014 – Nya parkettgolv och målning på övre plan
  2010 – Nytt kök
  Till min fråga vad tycker du jag ska göra? Köpa radhuset eller flytta till en ny hyresrätt?

  Tack för allsvar på förhand
  Mvh, Jacob

  • Jacob

   Det beror på vilken risk du är villig att ta och vad du har för tro om framtiden när det gäller prisutveckling. Fortsätter priserna upp och du kan hantera ränta & amortering så är väl allt frid å fröjd, men ta även med prisnedgång i dina kalkyler. Hur stor prisnedgång klarar ni av, hur stabil inkomst har du i en lågkonjunktur osv. Väg riskerna mot uppsidan och dra en egen slutsats.

   Från mitt perspektiv, som värdeinvesterare är bostäder idag extremt övervärderade, köparen får extremt lite för sina pengar. Det finns andra saker att lägga pengarna på som är mer likvida och har en låg värdering.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s