Pengar som skapas ur intet av centralbanker kan användas till bra saker

Beskrivning: Richard Werner, the inventor of the term ‘quantitative easing’ argues that the way QE has been implemented recently is failing at stimulating the real economy. Instead, quantitative easing should be targeted to transactions contributing to productive investments such as renewable energies, sustainable industries, infrastructure, education, research and development or even as a baby bonus.

Kina: En bubbla byggd på penningförfalskning

Bankerna i Kina har pumpat ut nyskapade pengar i en enorm takt senaste åren, sedan 2002 har ökningen av lån/den aktiva delen av penningmängden ökat med i snitt ca 18% per år. Med så mycket nya pengar kan inte nominell BNP och antalet transaktioner annat än stiga, även om större delen av pengarna allokerats för spekulation på Kinas bostadsmarknad och därav exploderande priser.

Vid en viss punkt kommer bankerna skapa mindre pengar och det kommer att vara den faktor som får bubblan att spricka, när det sker är svårt att säga.

Införandet av ny världsvaluta, period av extremt hög volatilitet närmar sig

”deras (de som styr centralbankerna) logik implicerar att det yttersta målet är att förena blocken och skapa en global valutaunion. En gemensam valuta för hela världen, opererad av en gemensam centralbank, skulle bli höjden av makt för Mammons furstar. Europeerna kan inte vägra att komma med – de har redan gett upp sina lokala valutor. Man kommer också att kunna övertala asiaterna att ansluta sig. Men att övertyga de alltid så frihetsälskande amerikanerna behövs det kanske en större kris………” – Richard Werner, Mammons furstar

Den främsta anledningen till att extrem volatilitet närmar sig är att eliten genom sina agenter signalerar att det är redo att införa sin nya världsvaluta, sk SDR’s. Detta ska ske vid nästa kreditkollaps och normalt sett sker en sådan ca fyra år efter att Fed börjar höja sin ränta, vilket väntas ske inom några månader. Vi närmar oss därmed perioden där ett helt nytt valutasystem ska införas och för att motivera ett sådant måste det gamla dö, dvs dollarn.

I guld- & silvergraferna syns tydligt att något stort är på gång, detta är självklart inte bara en tillfällighet utan en del av en större plan, slutspelet. Dessa tillgångar kommer sannolikt höjas till månen under denna övergång. Enligt en av agenterna är $8000/oz ett rimligt mål inom 5 år, samtidigt som mina grafer visar att silver kan stiga mot $400/oz utan problem.

Så vad är dessa SDR’s för typ av pengar? John Exter från New York Fed hade detta att säga Källa Gold Wars):

‘Under the gold standard, paper currency notes promised to pay to the bearer on demand a fixed amount of gold in exchange for the note. Today, our paper money is nothing more than an ‘I-O-U nothing’. The IMF’s attempts to substitute so-called paper gold for the real thing is one of the most absurd concepts I’ve ever heard of in my life. I call the IMF’s Special Drawing Right a ‘who-owes-you-nothing-when’ – there is no obligor, no promise to pay, no maturity date. It is the most preposterous credit instrument ever conceived by the mind of man’

Inte bara John Exter var negativ, Dr. Melchior Palyi hade följande att säga:

‘The new SDR reserve currency will serve only to encourage a more reckless financial expansion and inflation on a world-wide basis. The adoption of the SDR will be the triumph of the inflationists. It will remove the last obstacle on the road to a fully managed ‘world currency’, one that presumably will never be allowed to become short in supply. It is literally the old ‘greenback’ policy on a global basis’

Dessa citat är gamla, men minst sagt aktuella, för nu 30-40 år senare är vi bara fyra år ifrån införandet av denna fantastiska uppfinning som ska räddas världen. Detta, om korrekt kommer vara en större förändring än avskaffandet av Brentton Woods, räkna med extrem volatilitet kommande fyra-fem år och räkna med exploderande ädelmetallspriser, detta kommer bli något utöver det vanliga.

Fed kommer höja sin reporänta inom 6 månader

Åtminstone om penningmängden fortsätter öka som den gör nu då reporäntan normalt sett följer penningskapandet med fördröjning. Årlig ökningstakt just nu 5,5% vilket är lika med högkonjunktur:

Efter IT-bubblans krasch började Fed åter höja räntan först efter att ökningstakten stigit över 5%, men då från relativt höga 1%, istället för 0,1% där den ligger nu:

Allt detta är väldigt positivt för dem som äger tillgångar vars värde stiger när inflationen ökar, höjd reporänta sammanfaller alltid, inga undantag med hög inflation historiskt.