Dokumentär: State Of Mind

Beskrivning: STATE OF MIND examines the science that has evolved over generations to keep us firmly in place and maintain the status quo so that dictators, power brokers and corporate puppeteers may profit from our ignorance and slavery. From the anvil of compulsory schooling to media and entertainment, we are kept in perpetual bondage to the ideas that shape our actions.

Reinfeldts politik skapade över tusen miljarder i ökad privat skuld

På de åtta år där Reinfeldt hade makten ökade den privata skuldsättningen till privata storbanker med över tusen miljarder kronor. Detta ger en ‘viss’ indikation för vem han egentligen representerade under sin period vid makten. Man kan hävda att dessa åtta år gått helt och hållet på artificiell andning där alla underskott täckts av ökad skuldsättning som finansierats genom utspädning av penningmängden. Kort sagt, bankerna blev rikare, resten blev fattigare.

Reinfeldt trodde aldrig på omfördelningssystem (antingen via skatter eller via utspädning av penningmängden) och varnade svenska folket tidigt på 90-talet, ingen lyssnade då och resultatet kan vi se nu: Flera tusen miljarder i privata skulder, varje dag ökar de med ca 500 miljoner kronor, dessa behövs för att hålla omfördelningsillusionen vid liv. Resultatet är exakt vad Reinfeldt förutspådde för ca 20 år sedan i sin bok det sovande folket:

Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. De som kortsiktigt vinner överröstar alltid de som långsiktigt har att betala. Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt. Politiker skapar inga resurser och kan därför inte heller ställa ut löften om resursernas fördelning. – sid 111

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. sid 52