Dokumentär: State Of Mind

Beskrivning: STATE OF MIND examines the science that has evolved over generations to keep us firmly in place and maintain the status quo so that dictators, power brokers and corporate puppeteers may profit from our ignorance and slavery. From the anvil of compulsory schooling to media and entertainment, we are kept in perpetual bondage to the ideas that shape our actions.

Reinfeldts politik skapade över tusen miljarder i ökad privat skuld

På de åtta år där Reinfeldt hade makten ökade den privata skuldsättningen till privata storbanker med över tusen miljarder kronor. Detta ger en ‘viss’ indikation för vem han egentligen representerade under sin period vid makten. Man kan hävda att dessa åtta år gått helt och hållet på artificiell andning där alla underskott täckts av ökad skuldsättning som finansierats genom utspädning av penningmängden. Kort sagt, bankerna blev rikare, resten blev fattigare.

Reinfeldt trodde aldrig på omfördelningssystem (antingen via skatter eller via utspädning av penningmängden) och varnade svenska folket tidigt på 90-talet, ingen lyssnade då och resultatet kan vi se nu: Flera tusen miljarder i privata skulder, varje dag ökar de med ca 500 miljoner kronor, dessa behövs för att hålla omfördelningsillusionen vid liv. Resultatet är exakt vad Reinfeldt förutspådde för ca 20 år sedan i sin bok det sovande folket:

Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. De som kortsiktigt vinner överröstar alltid de som långsiktigt har att betala. Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt. Politiker skapar inga resurser och kan därför inte heller ställa ut löften om resursernas fördelning. – sid 111

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. sid 52

Dagens deal: Att bli rånad på en halv miljard kronor varje dag

Idag rånade storbankerna ytterligare en halv miljard av svenska folkets totala besparingar genom utspädning av penningmängden enligt SCB, dessa stulna pengar lånade bankerna främst ut tillbaka till såna rånoffer mot en avgift på ca 4% per år. Wow vilken deal, visst är bankerna viktiga och bra, vem skulle vi annars låna alla stulna pengar av? Vad bankerna egentligen gör när de ‘lånar ut pengar’ är att de överför våra besparingar till skuld (tillgångar på deras balansräkningar).

Samtidigt sitter politikerna och debatterar hur de ska fixa landet, minska arbetslösheten och de skenande skulderna som numera överstiger 3,000,000,000,000 kronor. Politikerna kommer aldrig kunna fixa något eftersom de inte förstår hur dagens system fungerar, det enda de kan göra är att omfördela de redan existerande pengar som de tar in via skatter.

Bankirerna (de som äger storbankerna) måste undra hur det är möjligt att detta kunnat pågå såpass länge, hur de kunnat dra in flera hundra miljarder utan att trycka på annat än knappar, utan att skapa något mervärde. De har kunnat forma hela samhället och konjunkturen genom ett monopol skapat av staten, för att ge dem kontrollen över betalningssystemet och därmed betalningsflödena som är nyckeln till att kunna skapa obegränsade mängder pengar.

Reporäntan är enkel att förutspå, mot 0,25% (update)

Idag sänkte Riksbanken den i sig betydelselösa repo-räntan ytterligare och Sverige närmar sig nu nollstrecket: Riksbanken chocksänker räntan.

Betydelselös ur det perspektiv att den skulle styra något eller ha någon form av effekt på banksystemet som ändå aldrig använder repor för att finansiera sin utlåning, men från det perspektiv att den säger något om penningmängdens ökningstakt är detta en värdefull indikator:

Från ett inlägg i september 2012

Reporäntan följer bankernas utlåning (penningmängdens ökningstakt) med några månaders fördröjning. Om svenska banker ökar sin utlåning höjer Riksbanken reporäntan, minskar bankerna sin utlåning så sänker Riksbanken reporäntan.

Från ett inlägg december 2012: Reporäntan är enkel att förutspå, mot 0,25%

Var kommer reporäntan ta vägen kommande månader? Då låneökningstakten hållit sig kring 4,6 (lägsta nivån sedan 1997) i några månader så kommer reporäntan antingen fortsätta sänkas eller möjligtvis vara oförändrad några månader

Penningmängdens ökningstakt ligger idag fortfarande kvar på de lägsta nivåerna sedan 1997 och ingen meningsfull ökning har sett till sedan dess även om den återhämtat sig några punkter, statistik som inkluderar maj 2014 (källa):


Idag ökar penningmängden med över 5%, snittet senaste 20 åren är upp mot 10%, så detta är en halvering. Ökningstakten för lån till boprisspekulation har legat upp mot 20%/år, vilket betyder hundratals miljarder i nya pengar varje år, printing like there’s no tomorrow mao. Samtidigt som denna absurda stöld tillåts pågå så påstår Riksbanken att inflationen är NEGATIV! Japp….

Anyway, den statstik vi får från SCB är alltid en månad gammal samtidigt som Riksbanken ser bankernas falskmyntning i realtid, det kan därför vara något som skett som vi ännu inte känner till som ligger bakom denna sänkning utöver ökningstaktens krisnivåer, mer om det här: Den verkliga anledningen till ytterligare sänkt repo-ränta

Reporäntan följer enligt Richard Werner visat låneökningstakten. Detta betyder i sin tur att: Bankernas utlåning styr reporäntan, inte tvärtom! Riksbanken låtsas använda den för att manipulera ekonomin medan bankerna i själva verket manipulerar den helt och hållet själva. Werner kommenterar detta vid 05:55 i det här klippet:

Definition av siffrorna på bankontot, vad är banken skyldig dig?

Siffrorna du ser på ditt bankkonto är summan som du lånat ut till banken mot ränta, det är ett lån. De flesta är medvetna om detta, men vad väldigt få kan svara på är: vad är det som de lånat ut till banken, dvs vad banken är skyldig dig? Detta är väldigt viktigt med tanke på att bankerna nu i rasande takt lägger ner sin kontanthantering.

För att svara på frågan är det gamla vanliga follow the money som gäller, grundläggande kunskap om betalningssystemet krävs. Bankerna kan uppenbarligen inte betala med sin egen skuld (siffrorna på ditt bankkonto) till en annan bank, så när jag gör en vanlig kontoöverföring eller betalar med ett hjälp av kort kommer betalningen gå genom det svenska betalningssystemet hos Riksbanken där riktiga pengar används. I betalningssystemet slussas pengar mellan bankernas valv hos Riksbanken, vilken typ av pengar är detta? Det är inte fordringar på pengar, det är inte guld eller silver, det är svenska kronor i form av kontanter.

Kontanter används för att betala mellan bankerna, precis som när vi betalar med kontanter direkt i affären eller dylikt. Kontanter är betalningsmedlet i Sverige som används oavsett om du betalar med dem direkt från plånboken eller om du använder ett plastkort för att låta din bank flytta kontanter i betalningssytemet åt dig.

Så att kalla det som bankerna vill införa för ett kontantlöst samhälle är helt missvisande, vad bankerna vill göra är att tvinga dig att använda dem för alla betalningar, samtidigt, om det inte längre går att få tillbaka vad man lånat av banken är gränsen mellan fordringar på pengar och kontanter i sig helt utraderat, plötsligt har bankernas kontosiffror blivit pengar i sig, en treåring kan räkna ut att detta är gynnsamt för banken.