Bostadsbubblan lägesrapport #1

Pengarna var faktorn som gjorde att bostadspriserna i Sverige rusade till absurda nivåer, och pengarna kommer även att vara faktorn som får priserna att rasa när bostadsbubblan spricker. Så, för att avgöra huruvida bostadsbubblan toppat eller om den kommer att fortsätta blåsas upp, måste vi titta på hur mycket pengar bankerna skapar. Denna statistik för SCB och publiceras varje månad här på deras hemsida.

Datan som visar penningmängdens volym är ökningstakten för lån till hushåll. Den är dock alltid släpande med en månads fördröjning (trots att Riksbanken ser den i realtid). Senaste statistiken finns här och den visar att ökningstakten accelererade i maj, som var sista månaden innan amorteringskraven infördes.

I maj ökade den årliga lånetillväxten med 0,1 procentenheter jämfört med april. Det innebar att hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) hade en årlig tillväxttakt på 7,8 procent.

Vad som hänt sedan dess (i juni) vet vi först i slutet av juli. Anledningen till att jag inleder en bevakning just nu är pga amorteringskraven, fallande bostadspriser enligt Valueguard (se grafer nedan) och oro i banksystemet. T.ex att europeiska storbanker rasar i värde och brist på kapital hos Nordea m.m. Sådan oro som nu råder tenderar att få bankerna att bli mer restriktiva i sitt penningskapande som i sin tur kan sätta igång en penningmängdskontraktion (lågkonjunktur).

Maj visade att bostadsbubblan fortfarande blåses upp. Men den riktigt intressanta statistiken får vi i juli och jag återkommer med en uppdatering då.

 

‘Bostadspriser har ökat fyra till sex gånger mer än hushållens disponibla inkomst’

Penningsystemet

Bloggaren Bobubbla? uppmärksammar något intressant idag, att bostadspriser ökat fyra till sex gånger mer än hushållens disponibla inkomst under en femtonårsperiod:

”Nya siffror från Nordea visar att bostadsrättspriserna under en femtonårsperiod har ökat fyra till sex gånger mer än hushållens disponibla inkomst. I tisdagens Aktuellt presenterades statistik från HSB där det framgår att priserna på bostäder i Storstockholm har gått upp med 600 procent sedan 1996. Samtidigt har EU-kommissionen riktat kritik mot den allt högre belåningsgraden hos svenska hushåll.”ekuriren.se

Om det nu fortfarande var någon som inte förstått att vi har en massiv bostadsbubbla i Sverige, nu vet ni. SCB har f.ö under hela perioden rapporterat att skuldökningen och därmed penningmängdsökningen legat kring 5%/år (ca 130 miljarder kronor), löner har inte ökat i närheten av den ökningstakten. Den takt bankerna skapar nya pengar att skuldsätta svenska folket med är per definition en ohållbar kreditexpansion.

View original post

VIKTIGT: Bankerna styr bostadspriserna

Bloggaren Flute-tankar skrev igår ett inlägg om sambandet mellan mängden pengar som bankerna skapar till bostadsköp och bostadspriser. Kontentan var, som påpekats i flera år på den här bloggen, att bostadspriserna helt styrs av bankernas beslut att expandera penningmängden (genom att kreditera konton när de beviljar lån). För att visa detta samband använde bloggaren en bild som visar bostadsprisernas ökningstakt (HOXSWE) och mängden pengar som skapas till bostadsköp (Förändring ökning Bolån MSEK/år, siffror från SCB) i en graf, se här:

kreditimpulsbokreditervshox2006-201602

Sambandet är så tydligt att endast en Riksbankschef kan missa det, här har ni bevisen: Bankerna styr bostadspriserna, bankerna avgör hur mycket pengar som skapas och hur mycket pengar som skapas avgör prisutvecklingen på bostadsmarknaden.