Inget nytt men….

Då det svenska privata skuldberget helt väntat passerade 3,000,000,000,000:- (källa) kan det vara värt att börja fundera på varifrån alla dessa pengar som lånas ut kommer. Läs följande text tillräckligt många gånger tills du förstår innebörden:

Have you ever wondered how everyone… governments, corporations, small businesses, families can all be in debt at the same time and for such astronomical amounts? Have you ever questioned how there can be that much money out there to lend? Now you know. There isn’t. Banks do not lend money. They simply create it from debt. And, as debt is potentially unlimited, so is the supply of money.

Isn’t it astounding, that despite the incredible wealth of resources, innovation and productivity that surrounds us, almost all of us, from governments to companies to individuals, are heavily in debt to bankers!

If only people would stop and think – How can that be? How can it be that the people who actually produce all the real wealth in the world are in debt to those who merely lend out the money that represents the wealth?!!!

Storbankerna väljer att spräcka bobubblan strax efter valet?

Förkunskaper för att förstå argumenten i det här inlägget:
1. Mängden nyskapade pengar styr bostadspriserna
2. De nya pengarna skapas av storbankerna
3. Storbankerna väljer själva hur mycket nya pengar som skall skapas
4. Hur mycket pengar som skapas rapporteras varje månad i SCBs finansmarknadsstatistik, ligger nu vid ca 5,5%/år (motsvarar över 300 miljoner kronor per dag).
Antagande: Smärtgränsen för den svenska bostadsbubblan ligger strax under 4%/år, mer info här

Jag har tidigare försökt förutspå när bankerna låter boprisbubblan spricka och haft fel, bla bristande kunskap om var smärtgränsen för injicerad köpkraft ligger (penningmängdens/skuldmängdens ökningstakt som SCB presenterar varje månad) samt om bankernas förmåga att skapa mer pengar. Det går att gissa om när smärtgränsen nås, men så länge vi inte har kännedom om hur bankerna planerar att skapa pengar är det omöjligt att säga något. Bankerna kan, oberoende av externa faktorer, styra bostadspriserna åt vilket håll de vill och vi får leva med konsekvenserna.

Med det sagt, det finns anledning för bankirerna att välja att spräcka bubblan strax efter valet. Varför? Sprickandet av den svenska bostadsbubblan, som är den största någonsin kommer vara förödande för den svenska ekonomin, befolkningen kommer att börja ställa frågor och krav på politikerna, men då det är fyra år kvar till nästa val kommer det värsta vara över innan dess. För damage control skulle timeingen precis efter valet från bankernas perspektiv vara god.

Den stora frågan, varför vill de att bubblan ska spricka? Svaret på den här frågan beror helt på vilken bild man har av banksystemet och dess struktur. Från mitt perspektiv är det uppenbart att den ca 3 biljoner kronor stora bostadsbubblan är en medveten plan från bankerna, en plan som gått ut på att låsa in svenska folket i en obetalbar, hopplös skuldbubbla. Det finns ingen logik i att bankerna av misstag skulle ha skapat så mycket pengar och ignorerat att de inte är hållbart.

”You never let a serious crisis go to waste. And what I mean by that it’s an opportunity to do things you think you could not do before.” – Rahm Emanuel

Mao, om bankerna blåst upp bubblan medvetet är också sprickandet av bubblan en del av planen. Bankerna vet att de kommer räddas av Riksbanken eftersom det är ett av deras mandat att göra så, när de räddas och andra mindre aktörer inte gör det kan de plocka upp marknadsandelar och bli ännu större. Samtidigt kan en såpass stor kris som bostadsbubblan kommer resultera i användas för att bygga opinion, t.ex för euron, garanterat kommer denna bubbla användas för att centralisera makten.

Har bankerna redan vunnit? Nej, intresset för hur pengar skapas och vad bankerna gör har vuxit explosionsartat senaste fem åren och det finns inget som tyder på att denna trend avtar, snarare det motsatta. Samtidigt som bankernas stora dröm om centraliserad makt, världsvalutor m.m kan lyckas kortsiktigt riskerar den att dra till sig ännu mer missnöje med deras penningmaskiner och monopol i betalningssystemet. Den mest framgångsrika organisationen som vill stoppa falskmyntningen är Positive Money i UK, mer info här: http://www.positivemoney.org/

Att kalla stigande bostadspriser för vinster är idiotiskt

Varför? För att stigande bostadspriser är ren inflation, inflation som staten beskattar med 30%. De som köpte sitt hus för 30 år sedan har en skuld till staten på 30% av boprisinflationen som numera utgör majoriteten av hela bostadens värde. Vill denna sedan flytta till grannhuset som stigit lika mycket måste denna sk ”vinst” realiseras och dagen den gör det skapas en skuld till staten på flera hundra tusen upp till miljonen (beroende på hur mycket priset stigit).

Så detta är ingen verklig vinst, bara i de fåtal fall där bostaden säljs utan att köpa en ny bostad kan vinsten plockas ut, men bara 70% av den är i din ägo, detta är ett omöjligt scenario för de flesta i Sverige då det bara finns en viss mängd bostäder att hyra. Därav är inte prisinflationen vinster stort sett, de kan aldrig realiseras.

Eftersom alla bostäder stiger ungefär lika mycket blir ingen rikare, detta är något som verkar vara väldigt svårt att greppa. Personligen, om jag satt med en bostad med där majoriteten av marknadsvärdet är ”vinst” och vill flytta till grannhuset så skulle jag vilja se hela ”vinsten” utraderas före min flytt, noll ”vinst”, noll ”skatt”, ingen skuld till staten.

Varför vill staten kalla prisinflation för vinst? Självklart för att prisinflationen i bostäder har gjort att de äger en stor del av bostadsmarknaden efter den kraftiga inflation vi sett. Det är också därför politikerna vill se fortsatt inflation och uppmanar bankerna att skapa ännu mer pengar (mer än 500 miljoner per dag) så att deras vinster inte går upp i rök.

Hela systemet är designat för att skapa skulder, skulderna som finansieras genom utspädning av penningmängden låser in befolkningen i en hopplös obetalbar bubbla som i sin tur generar stora vinster till staten, staten är den enda som kan se inflation som vinst. En befolkningen som ser att den blir rikare på pappret utan att förstå att vinsterna är en illusion kommer gladeligen fortsätta rösta på samma politiker som låser in dem i skuldfängelset. En befolkning i skuld är mycket enklare att hantera än en som är fri från skuld, särskilt då de tror att skuld är rikedom. Samtidigt skrattar bankirerna och ser sin skattebefriade inkomster på flera hundra miljoner per år rulla in.

Bankernas falskmyntning accelererar något i Sverige

Data för juni månad från SCB som släpptes idag visar att bankernas penningförfalskning ökade något: Tillväxttakten för hushållens lån ökade

I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,4 procent. Det innebär att tillväxttakten ökade jämfört med maj då den var 5,3 procent. Bostadslånen som utgör den största delen av hushållens lån uppvisade en tillväxttakt på 5,7 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med maj.

Varför är tillväxttakten för hushållens lån detsamma som mängden falskmyntning? För att alla sk ‘lån’ från finansinstitut (MFI) finansieras genom att skapa nya pengar. Mao, ökar de privata skulderna med 147 miljarder så vet vi direkt att penningmängden måste ha ökat med motsvarande summa, notera att detta är inklusive amorteringar, penningmängden ökade med 147 miljarder trots amorteringarna som gjordes under perioden.

Som förklarats tidigare är detta, en enorm injicering av ny köpkraft det enda som kan hålla bostadsbubblan vid liv, den dag falskmyntningen avtar till en viss nivå (smärtgränsen) faller hela korthuset samman.

Dagens deal: Att bli rånad på en halv miljard kronor varje dag

Idag rånade storbankerna ytterligare en halv miljard av svenska folkets totala besparingar genom utspädning av penningmängden enligt SCB, dessa stulna pengar lånade bankerna främst ut tillbaka till såna rånoffer mot en avgift på ca 4% per år. Wow vilken deal, visst är bankerna viktiga och bra, vem skulle vi annars låna alla stulna pengar av? Vad bankerna egentligen gör när de ‘lånar ut pengar’ är att de överför våra besparingar till skuld (tillgångar på deras balansräkningar).

Samtidigt sitter politikerna och debatterar hur de ska fixa landet, minska arbetslösheten och de skenande skulderna som numera överstiger 3,000,000,000,000 kronor. Politikerna kommer aldrig kunna fixa något eftersom de inte förstår hur dagens system fungerar, det enda de kan göra är att omfördela de redan existerande pengar som de tar in via skatter.

Bankirerna (de som äger storbankerna) måste undra hur det är möjligt att detta kunnat pågå såpass länge, hur de kunnat dra in flera hundra miljarder utan att trycka på annat än knappar, utan att skapa något mervärde. De har kunnat forma hela samhället och konjunkturen genom ett monopol skapat av staten, för att ge dem kontrollen över betalningssystemet och därmed betalningsflödena som är nyckeln till att kunna skapa obegränsade mängder pengar.

125 miljarder nya påhittade pengar in på bostadsmarknaden

Ny statistik från SCB idag visar att bankerna skapade i snitt 12 miljarder nya kronor per månad, strax under en halv miljard per dag senaste 12 månaderna. Stöld genom utspädning av penningmängden i Sverige i mångmiljardbelopp per månad är vad svenska ekonomin är baserad på, ständigt nytt inflöde av stulen köpkraft på bomarknaden är basen i vårt system och därmed boprisinflation to infinity.

Felallokeringen, den största någonsin växer för varje dag som går och storleken på skulderna till storbankerna blir bara mer och mer absurda, just nu 3,000,000,000,000 kronor (endast bostadslån) och nästan ingen frågar sig, varifrån får bankerna alla pengar? Och hur kan majoriteten helt missa denna falskmyntning när de debatterar bostadspriser? Obegripligt?