Dokumentär om den japanska pengabubblan som Sverige kopierat

Några viktiga punkter att ta med sig från denna dokumentär:

  • Den bevisar att Bank of Japan medvetet skapade bubblorna
  • Fönsterstyrning/window guidance användes för att tvinga bankerna att skapa enorma mängder pengar
  • Reporäntan var en relativt betydelselös faktor i skapandet av dessa bubblor
  • Pengar skapade av banksystemet när de ger lån är den bakomliggande orsaken till alla tillgångsbubblor senaste 150 åren
  • Under bubbelåren motiverades uppgångarna i tillgångspriser med att det var brist på bostäder, mark m.m

När börjar svenska bostadspriser falla/rasa?

Av en ren slump hittade jag statistik över ökningstakten för huslån i USA i en artikel på businessinsider.com. Därför tänkte jag snabbt kika på hur den utvecklades under det stora raset på amerikanska bostadsmarknaden 2008 och jämföra den med situationen i Sverige.

I mitten av 2006 började låneökningstakten i USA sakta in och rasade från ca 13%/år till ca 5%/år i början av 2008. Takten fortsätter sedan att rasa snabbt ner till ca -2%/år:

Samtidigt som låneökningstakten började falla i mitten av 2006 slutar också priserna att stiga för att röra sig i sidled under ett års tid. Det är först när låneökningstakten rör sig under ca 5% som priserna börjar falla, graf över amerikanska huspriser:

Fallande lånetillväxt och stagnerande priser är alltså första varningstecknet, låneökningstakt under ca 5% får priser att falla och låneökningstakt kring noll eller negativ får dem att rasa kraftigt. I Japan var ca 10% smärtgränsen, men deras årliga tillväxttakt var under bubbelåren dubbelt så hög som den i USA och Sverige:

japanlending

Jag tar bara upp USA’s och Japans bostadsbubblor eftersom jag har statstik över dem men enligt Richard Werner är sjunkande lånetillväxt det som ligger bakom alla bostadsbubblors sprickande. Dessa exempel är intressanta för oss svenskar eftersom låneökningstakten i Sverige också rasat och i samma veva började bopriser stagnera även här. I ett år har den legat kring smärtgränsen 5%. Låneökningstakt hushåll (som består mestadels av huslån):

https://i0.wp.com/www.scb.se/Statistik/FM/FM5001/2013M01/FM5001_2013M01_DI_01_SV_PRESS1.gif

Och villaprisernas utveckling:

https://dave1bs.files.wordpress.com/2013/02/villor_sydsverige.png?w=660

Avstannad prisuppgång är första varningstecknet och där är Sverige nu, OM låneökningstakten fortsätter falla kommer bostadspriserna att börja falla (så länge inte svenska bostadsmarknaden är helt unik) och om takten når noll kommer priser rasa kraftigt. Då låneökningstakten just nu  ligger vid 5% är det inte mycket som krävs för att trigga ett större ras.

Slutsats: Allt som krävs för att bostadspriser ska falla/rasa i Sverige är att bankernas utlåning saktar in ytterligare någon procent. Följ lånetillväxten varje månad som SCB rapporterar, det är den avgörande faktorn.