Guldprisets nästa uppgångsfas, $5000/oz 2014?

Efter dippen 2008 steg priset från $700 till $1900/oz trots att inga nyskapade pengar hade börjat omsättas (använts för kreditproduktion) i ekonomin och trots värsta krisen sedan 1930.

I nästa uppgångsfas kommer de 6-7 biljoner dollar, euro, pund m.m som centralbanker världen över pumpat in i systemet börja omsättas och driva guldpriset till mycket höga nivåer. Det är kreditexpansionen som just nu håller på att ta fart som får de nyskapade pengarna att börja omsättas i systemet och skapa inflation. Grafen ovan visar hur priset kan tänkas utvecklas när detta sker.

Bankerna kommer inte hålla de biljoner centralbanker skapat för evigt, särskilt inte då de får negativ realränta som tack för att de håller pengarna hos centralbanker. Historiskt har bankerna alltid gjort sig av med överskottsreserver/maximerat penningmängden, det är bara en tidsfråga innan det sker på nytt. Den här gången har bankerna biljoner i överskott för kreditprodutkion, något vi aldrig tidigare skådat.

The Bernanke Fed Is in a Deep Hole With a $1.6 Trillion Time Bomb

today’s $1.6 trillion time bomb could explode with a huge increase in the money supple. The explosion would continue to debase the country’s currency, lowering its international value, and raising the price of imports such as oil and gas. Then the country will face more inflation than currently exists.

Lyssna vid 5,40 i det här klippet, John Hathaway pratar om bankernas överskottsreserver (QE pengar), han räknar dock bara med de pengar som Fed pumpat in, hyperinflation utan LTRO och QE i resten av världen.