Nytt varningstecken

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/pong/statistiknyhet/finansmarknadsstatistik-september-2018/

Tillväxttakten för pengar skapade till bostadsspekulation minskade med hela 0,3 procent i september månad enligt ny statistik från SCB, det är den största minskningen på månadsbasis på länge. Ökningstakten ligger på 6%, vilket börjar närma sig nivåerna vid 2008 när bomarknaden svajjade senast. Min bedömning är att den riktiga smärtgränsen (där huspriser börjar rasa) är kring 4%, vid den nivån skapas inte tillräckligt mycket pengar för att hålla ihop korthuset.

Experterna på Riksbanken vill att mer pengar skapas ur intet

Det är inte 0 procent reporänta som är intressant i sig, den är betydelselös eftersom bankerna aldrig använder repor, det är anledningen till att Riksbanken väljer att sänka den som är intressant. Riksbanken anser att svenska folket behöver mycket mer inflation än idag, en ökning på 5,7 procent per år av penningmängden är inte nog.

Allt detta beror på att Riksbanken är troende, de tror på KONSUMENTPRISINDEX. Siffran som KPI visar är sanningen och ingen fakta från verkligheten som indikerar annat (t.ex penninmängdsökningen) kan få dem att ändra på denna uppfattning. Mao är KPI den verkliga inflationen i Sverige enligt dem som har monopol på att skapa pengar i Sverige. Tyvärr får vi andra leva med konsekvenserna, att bankerna får skapa ca 500 miljoner per dag leder självklart till att köpkraften per krona ständigt minskar och effekten av detta kan vi se i tillgångspriser som t.ex bostäder.

Att personerna på Riksbanken är så korkade att de inte kan se dessa enkla logiska samband är väldigt intressant. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att experterna på Riksbanken är idioter med ovanligt låga förståndsgåvor, precis den typ av människor vi inte ska tilldela ett monopol på att skapa pengar ur intet eller låta ansvara för penningmängdstillväxten.

Observera att eftersom Riksbanken inte förstår att reporäntan inte styr penningmängden så kommer de inte heller lyckas med sitt mål om mer inflation. De tror fortfarande att reporäntan är ett styrmedel trots att ingen historia hittills visar att reporäntan har någon form av påverkan på penningmängdstillväxten. Det hela är ett stort skämt.

 

 

Svd ”Finansiella systemet är omättligt och sjukt”

sahalee.wordpress.com tipsar idag om en artikel i Svd från 24 sept 2011 ”Finansiella systemet är omättligt och sjukt”. Här är några stycken från artiekln:

Vårt finansiella system bygger på ömsesidig skuldsättning där nya värden skapas genom skuldsättning. Därför kommer olika åtstramningsåtgärder eller finansiella stödpaket bara leda till konstgjord andning åt ett omättligt och sjukt system, skriver miljödebattörerna Nils Fagerberg och Ulf Jakobsson.

Vi befinner oss nu i en återvändsgränd. Vi kan inte skapa tillräckligt med ny skuld för det finns begränsat med trovärdig täckning, samtidigt som vi måste skapa mer skuld för annars frigör vi inte nytt kapital som behövs för tillväxten och räntebetalningarna. Världsekonomin är fastlåst i ett absurt och förlamande moment 22. Ekonomin kan bara reagera på två sätt, antingen med hyperinflation eller med kreditförluster, det vill säga att pengar går upp i rök i samband med omfattande konkurser. De pressade ekonomierna i Europa och USA för en kamp som inte går att bemästra med de traditionella verktygen. Åtstramningsåtgärder eller finansiella stödpaket leder bara till konstgjord andning åt ett omättligt och sjukt system. Ingen kan ändra på detta så länge inget görs åt det systemfel som ligger i botten. Den grundsten som alla finansiella värden bygger på måste analyseras och omvärderas gällande sin konstruktion och juridiska ramverk. Denna grundsten är våra pengar och dess förutsättningar för att skapas och existera.Så länge pengar skapas genom skuld kommer världsekonomins huvudproblem också att handla om skuld. När ska ledande ekonomer och beslutsfattare börja diskutera de verkliga problemen?