Reporäntan är enkel att förutspå, mot 0,25% (update)

Idag sänkte Riksbanken den i sig betydelselösa repo-räntan ytterligare och Sverige närmar sig nu nollstrecket: Riksbanken chocksänker räntan.

Betydelselös ur det perspektiv att den skulle styra något eller ha någon form av effekt på banksystemet som ändå aldrig använder repor för att finansiera sin utlåning, men från det perspektiv att den säger något om penningmängdens ökningstakt är detta en värdefull indikator:

Från ett inlägg i september 2012

Reporäntan följer bankernas utlåning (penningmängdens ökningstakt) med några månaders fördröjning. Om svenska banker ökar sin utlåning höjer Riksbanken reporäntan, minskar bankerna sin utlåning så sänker Riksbanken reporäntan.

Från ett inlägg december 2012: Reporäntan är enkel att förutspå, mot 0,25%

Var kommer reporäntan ta vägen kommande månader? Då låneökningstakten hållit sig kring 4,6 (lägsta nivån sedan 1997) i några månader så kommer reporäntan antingen fortsätta sänkas eller möjligtvis vara oförändrad några månader

Penningmängdens ökningstakt ligger idag fortfarande kvar på de lägsta nivåerna sedan 1997 och ingen meningsfull ökning har sett till sedan dess även om den återhämtat sig några punkter, statistik som inkluderar maj 2014 (källa):


Idag ökar penningmängden med över 5%, snittet senaste 20 åren är upp mot 10%, så detta är en halvering. Ökningstakten för lån till boprisspekulation har legat upp mot 20%/år, vilket betyder hundratals miljarder i nya pengar varje år, printing like there’s no tomorrow mao. Samtidigt som denna absurda stöld tillåts pågå så påstår Riksbanken att inflationen är NEGATIV! Japp….

Anyway, den statstik vi får från SCB är alltid en månad gammal samtidigt som Riksbanken ser bankernas falskmyntning i realtid, det kan därför vara något som skett som vi ännu inte känner till som ligger bakom denna sänkning utöver ökningstaktens krisnivåer, mer om det här: Den verkliga anledningen till ytterligare sänkt repo-ränta

Reporäntan följer enligt Richard Werner visat låneökningstakten. Detta betyder i sin tur att: Bankernas utlåning styr reporäntan, inte tvärtom! Riksbanken låtsas använda den för att manipulera ekonomin medan bankerna i själva verket manipulerar den helt och hållet själva. Werner kommenterar detta vid 05:55 i det här klippet: