Nytt varningstecken

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/pong/statistiknyhet/finansmarknadsstatistik-september-2018/

Tillväxttakten för pengar skapade till bostadsspekulation minskade med hela 0,3 procent i september månad enligt ny statistik från SCB, det är den största minskningen på månadsbasis på länge. Ökningstakten ligger på 6%, vilket börjar närma sig nivåerna vid 2008 när bomarknaden svajjade senast. Min bedömning är att den riktiga smärtgränsen (där huspriser börjar rasa) är kring 4%, vid den nivån skapas inte tillräckligt mycket pengar för att hålla ihop korthuset.

Ökningstakten för nyskapade pengar avtar, ett varningstecken?

Efter en längre tid med långsamt minskad årlig penningmängdstillväxt säger nu SCB att bankernas vilja att skapa nya pengar till huslån minskar allt fortare.
Enligt statistik för föregående månad (maj) minskade tillväxttakten av nya pengar till huslån med hela 0.3 procent, en betydligt större minskning än tidigare månader. Kan det vara ett varningstecken för större inbromsning på bostadsmarknaden?

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i maj

bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 6,8 procent i maj, en minskning med 0,3 procentenhet jämfört med april.

Pengar som skapas ur intet av centralbanker kan användas till bra saker

Beskrivning: Richard Werner, the inventor of the term ‘quantitative easing’ argues that the way QE has been implemented recently is failing at stimulating the real economy. Instead, quantitative easing should be targeted to transactions contributing to productive investments such as renewable energies, sustainable industries, infrastructure, education, research and development or even as a baby bonus.

Stefan Ingves förstör Sverige (medvetet?)

“Those that create and issue the money and credit, direct the policies of government and hold in their hands the destiny of the people.” Richard McKenna, former president of the Midlands Bank of England

Den här mannen, Sveriges Riksbankschef, är farligare än någon annan i det här landet just nu. Han har, genom att låta några få svenska storbanker skapa obegränsade mängder pengar skapat de största obalanserna någonsin skådade i Sverige, något som hade varit omöjligt om Riksbanken ej velat se detta utfall.

Det får antas vara en medveten strategi, för ingen kan bli förvånad över att obalanserna uppstått när Riksbanken låtit privata banker helt styra penningmängden i Sverige. Dessa penningskapande banker har, med Ingves hjälp, skapat ca 1 miljard nya kronor varje bankdag i över 20 år. Resultat: Skulderna ökat ca fyra gånger så fort som möjligheten att sköta lånen (BNP & löner), definitionen av en ohållbar skuldbubbla.

Så mycket pengar har gjort att svenska folkets köpkraft totalt kollapsat och gjort att de, för att ha någonstans att bo, måste låna mer och mer från dessa banker som simpelt skapar mer låtsaspengar ur intet varje gång nytt lån beviljas, som i sin tur driver upp priserna ännu mer. En treåring kan se att detta samband leder till skenande skuldsättning.

Problemet är INTE att svenskarna lånat för mycket, problemet ÄR att det finns en aktör som kan låna ut obegränsade mängder pengar, eftersom pengarna skapas ur intet utan kostnad. Självklart kommer skulderna skena när ett lands valuta kollapsar i värde.

Men Stefan Ingves verkar ha som mål att blåsa upp en bubbla så stor att det inte går att ta oss ur den lågkonjunktur som följer, för han har som så många andra centralbanker ett helt annat mål än att uppfylla de mandat som satts (t.ex ekonomisk stabilitet). Svenska centralbankens mål är ist ”structural reform”, eller att omforma det ekonomiska landskapet i en riktning med globalisternas agenda (en världsvaluta, en centralbank, maktcentralisering)

Om Stefan verkligen hade velat motverka kollapsen som väntar (vilket han påstår i den här intervjun på Di.se idag: http://www.di.se/artiklar/2016/6/1/ingves-staller-hardare-krav-pa-bankerna/), varför har han då i så många år gjort exakt det som nu leder till det som komma skall. Ja du har nu svaret på den frågan. Lågkonjunktur är målet, och den är specifik designad för att försvaga medelklassen som möjliggör mer maktcentralisering.

Kina: En bubbla byggd på penningförfalskning

Bankerna i Kina har pumpat ut nyskapade pengar i en enorm takt senaste åren, sedan 2002 har ökningen av lån/den aktiva delen av penningmängden ökat med i snitt ca 18% per år. Med så mycket nya pengar kan inte nominell BNP och antalet transaktioner annat än stiga, även om större delen av pengarna allokerats för spekulation på Kinas bostadsmarknad och därav exploderande priser.

Vid en viss punkt kommer bankerna skapa mindre pengar och det kommer att vara den faktor som får bubblan att spricka, när det sker är svårt att säga.

Dokumentär om den japanska pengabubblan som Sverige kopierat

Några viktiga punkter att ta med sig från denna dokumentär:

  • Den bevisar att Bank of Japan medvetet skapade bubblorna
  • Fönsterstyrning/window guidance användes för att tvinga bankerna att skapa enorma mängder pengar
  • Reporäntan var en relativt betydelselös faktor i skapandet av dessa bubblor
  • Pengar skapade av banksystemet när de ger lån är den bakomliggande orsaken till alla tillgångsbubblor senaste 150 åren
  • Under bubbelåren motiverades uppgångarna i tillgångspriser med att det var brist på bostäder, mark m.m