Bostadsbubblan lägesrapport #4

Idag släppte SCB ny statstik för mängden pengar i cirkulation: Ökningstakten av nya pengar, skapade ur luft av privata banker till bostadssektorn fortsätter att falla efter toppnoteringen precis före amorteringskraven infördes.

Lägre tillväxttakt för hushållslån

OBS att den bara minskade med 0,1 procentenheter, från 8,4, till 8,3. Det är inte tillräckligt för att spräcka en bostadsbubbla eftersom det fortfarande skapas ca tusen miljoner kronor varje dag ur luft av de privata storbankerna. Med så mycket pengar ur luft kan bostadspriser inte annat än stiga.

Men, detta är en ny trend, tredje månaden i rad efter amorteringskraven har ökningstakten gått från att konstant öka månad efter månad till att minska månad efter månad. Sprickandet av en bubbla är en process som kan ta 1-2 år. Vid en viss gräns blir ökningstakten för låg för att hålla priserna höga vilket triggar en credit crunch.

Det bör dröja minst 4-6 månader innan vi ser någon större effekt på bostadspriserna om ökningstakten fortsätter falla i den här takten, skulle trenden accelerera så kan det gå fortare så klart.

 

Bostadsbubblan lägesrapport #3

Ytterligare ett varningstecken för boprisspekulanterna, ny statistik visar att tillväxttakten för hushållens lån/aktiva pengar i cirkulation fortsatt minska sedan amorteringskravet. Det betyder att nyskapade pengar inte kommer in på bostadsmarknaden i lika hög takt. SCB:s hemsida:

Tillväxttakten för hushållens lån minskade

I juli fortsatte den årliga tillväxttakten för hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) att minska. Tillväxttakten uppgick till 7,6 procent, vilket är en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med juni. Nedgången berodde främst på bostadslånen vars årliga tillväxttakt uppgick till 8,4 procent i juli, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med juni.

Tillväxttakten är den viktigaste faktorn för stigande bostadspriser eftersom de nya pengarna späder ut köpkraften på bostadsmarknaden, det vi ser i form av stigande priser. Personer som spekulerar på bostadsmarknaden med stor hävstång (lån) ska bli oroliga när en sådan här trendvändning sker i tillväxttakten två månader i streck. Särskilt när det är just bostadslånen som minskat, 0,2 procentenheter jämför med juni.

Värt att upprepa: det är den här typen av förändringar som kunde ses före stora bostadsbubblor spruckit, t.ex Japan 1990, USA, Spanien, Irland 2008 m.m. Alla stora bopriskrascher föregås av minskat inflöde av nyskapade pengar av banksystemet.

 

Bostadsbubblan lägesrapport #2

Idag släpptes första statistiken för bankernas penningskapande (aka ”utlåning till hushåll) efter amorteringskravet infördes (juni). Tillväxttakten för pengar som används till bostadsrelaterade transaktioner (bostadslånen) minskade för första gången på över fyra år. Länk till SCB:s rapport: Lägre tillväxttakt för hushållslån

I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,7 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med maj.

Ökningstakt procent för pengar i cirkulation

Trendvändning för ökningstakten är det första tecknet på att en skulddriven bubbla i ett inflationsbaserat system (ett system som helt bygger på ständigt ökad penningmängd) kan vara på väg att spricka. Prisdata som kom tidigare i juli, för juni månad, visar att priserna på bostäder faller i Sverige:

Snabbaste raset för lägenheter i Stockholm sedan 2008

Alla varningstecken är nu på plats. Det betyder inte att det är nu bubblan spricker. Om bubblan spricker nu beror helt på vilka beslut de penningskapande bankerna tar. Fortsätter de strypa pennningtillgången kommer bubblan att spricka, var exakt smärtgränsen ligger, där penningtillgången är så låg att den triggar en kreditkollaps är svårt att säga, min gissning runt 4-5 procent.

Notera att bankerna skapade 28 miljarder kronor i juni månad, det blir ca 1 miljard kronor varje dag. Det är helt otroligt att det kan tillåtas pågå. Inte bara att det tillåts, det tom pushas och uppmuntras av staten genom monopol och statliga garantier uppbackade av våld. Sjukt land. Hur kunde det bli så här?

Inför den ofrånkomliga svenska bankkraschen (reminder)

En gång till då. Min to do list inför bankkraschen:

Nr 1: Äg inga aktier på svenska börsen eftersom den kommer att krascha oavsett vad som händer i resten av världen.

Nr 2: Hedga portföljen med negativa positioner i banker och försäkringsbolag som har exponering mot bostadslånen. Försäkringsbolaget Fannie Mae föll vid USA:s bankkrasch från 70 till några cent på mindre än ett år, de som hade negativa positioner där tjänade väldigt mycket pengar.

Nr 3: Äg tillgångar som behåller sitt värde under kraschen, t.ex guld, silver (kanske även bitcoin?).

Nr 4: Äg likvida tillgångar som t.ex fordringar på svenska kronor på vanligt bankkonto som omfattas av insättningsgarantin. Dessa används till att köpa aktier efter kraschen.

Nr 5: Äg aktier utomlands i bolag som inte påverkas av svenska banker.

Stefan Ingves förstör Sverige (medvetet?)

“Those that create and issue the money and credit, direct the policies of government and hold in their hands the destiny of the people.” Richard McKenna, former president of the Midlands Bank of England

Den här mannen, Sveriges Riksbankschef, är farligare än någon annan i det här landet just nu. Han har, genom att låta några få svenska storbanker skapa obegränsade mängder pengar skapat de största obalanserna någonsin skådade i Sverige, något som hade varit omöjligt om Riksbanken ej velat se detta utfall.

Det får antas vara en medveten strategi, för ingen kan bli förvånad över att obalanserna uppstått när Riksbanken låtit privata banker helt styra penningmängden i Sverige. Dessa penningskapande banker har, med Ingves hjälp, skapat ca 1 miljard nya kronor varje bankdag i över 20 år. Resultat: Skulderna ökat ca fyra gånger så fort som möjligheten att sköta lånen (BNP & löner), definitionen av en ohållbar skuldbubbla.

Så mycket pengar har gjort att svenska folkets köpkraft totalt kollapsat och gjort att de, för att ha någonstans att bo, måste låna mer och mer från dessa banker som simpelt skapar mer låtsaspengar ur intet varje gång nytt lån beviljas, som i sin tur driver upp priserna ännu mer. En treåring kan se att detta samband leder till skenande skuldsättning.

Problemet är INTE att svenskarna lånat för mycket, problemet ÄR att det finns en aktör som kan låna ut obegränsade mängder pengar, eftersom pengarna skapas ur intet utan kostnad. Självklart kommer skulderna skena när ett lands valuta kollapsar i värde.

Men Stefan Ingves verkar ha som mål att blåsa upp en bubbla så stor att det inte går att ta oss ur den lågkonjunktur som följer, för han har som så många andra centralbanker ett helt annat mål än att uppfylla de mandat som satts (t.ex ekonomisk stabilitet). Svenska centralbankens mål är ist ”structural reform”, eller att omforma det ekonomiska landskapet i en riktning med globalisternas agenda (en världsvaluta, en centralbank, maktcentralisering)

Om Stefan verkligen hade velat motverka kollapsen som väntar (vilket han påstår i den här intervjun på Di.se idag: http://www.di.se/artiklar/2016/6/1/ingves-staller-hardare-krav-pa-bankerna/), varför har han då i så många år gjort exakt det som nu leder till det som komma skall. Ja du har nu svaret på den frågan. Lågkonjunktur är målet, och den är specifik designad för att försvaga medelklassen som möjliggör mer maktcentralisering.

Bankerna skapade 820 miljoner kronor varje dag år 2015

Svaret på hur mycket pengar som skapades 2015 fick vi i SCB:s senaste utgåva av Finansmarknadsstatistik: Ökad utlåning till hushållen i november

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 279 miljarder kronor. Det är en ökning med 222 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Den första siffran (3 279 miljarder) är den totala mängden pengar i Sverige (exklusive kontanter och lån till företag). Totala mängden ökning av utlåning (med amorteringar inräknat) till hushåll är den riktiga penningmängden eftersom det är den totala mängden kontosiffror i Sverige som används av dess invånare som pengar. Detta bekräftades av Bank of England 2015.

Bankerna skapade alltså, trots amorteringar (som minskar totala mängden kontosiffror), med 222 miljarder kronor. Per öppen bankdag det här året motsvarar det ca 800 miljoner kronor, svenska storbanker pumpade mao ut närmare en miljard kronor VARJE DAG HELA ÅRET. Majoriteten av alla dessa påhittade pengar gick till att köpa bostäder, därav den stora prisinflationen på bostadsmarknaden.

Detta (hur mycket pengar som skapas varje dag av privata banker) borde vara den största frågan i Sverige då det kommer avgöra svenskarnas framtid, men jag har hittills inte sett någon ens ta upp detta faktum eller ännu mindre ifrågasätta varför det får pågå (bortsett från Positiva Pengar). Själv sitter jag kvar på läktaren och ser på när bankerna rånar det svenska folket genom massiv utspädning av penningmängden.

Jag har hittills lyckats besvara följande:

  1. Hur det går till: Digital falskmyntning
  2. Hur mycket som skapats: 3 279 miljarder kronor
  3. Var majoriteten av pengarma tar vägen: Bostadsmarknaden
  4. Vad konsekvenserna kommer att bli: Inflation, och enorm felallokering av resurser i ekonomin

_________________________________________

Bostadsbubblan goes full retard!

Det här är inte en högriskaktie noterad på TSX Venture Exchange, det här är prisindex för bostadsrätter i Stockholm (graf hämtad från Cornucopias blogg, siffror från valueguard):

Bostadsbubblan i Stockholm (bostadsrätter)

Vänd den upp och ner och du får en bild av hur din köpkraft kollapsar. Hade det rört sig om aktier hade det inte varit ett problem, eftersom vi inte behöver aktier för att bo. Dessvärre behöver de flesta bo och liksom stigande matpriser är stigande bostadspriser (förlorad köpkraft på bostadsmarknaden) ett stort problem.

Det största problemet är kanske konsekvenserna som uppstår när bankernas falskmyntningsfest är över och den inflationshöga befolkningen inte längre kan få tag i pengarna som behövs för att hålla luftslottet vid liv, de pengar som tidigare skapades ur intet av storbankerna. Transaktionsvolymen (BNP) kollapsar och ekonomin går in i en artificiell recession där penningmängden minskar samtidigt som lånen består, en omöjlig situation.

Vi vet vem som får stå för notan och vi vet vem som kommer gynnas av krisen. Bankerna & staten, du vet det, alltid samma scenario. Maktcentralisering är priset ”vi” (alla svenska invånare) kommer få betala (exklusive de som lever på bidrag, stulna pengar). It will not be nice!

Bostadsbubblan, vilka är skyldiga

Vi är nu i slutprocessen av bostadsbubblan där diverse politiker och andra personer i höga poster som varit med och aktivt skapat den svenska bostadsbubblan går ut och varnar för att det kan komma en krasch. Det handlar om att peka finger, ”titta, det är deras fel”. En process som nationalekonomen Richard Werner sett i samtliga länder som haft större krascher på bostadsmarknaden. Ingves varnar för skuldsättningen var och varannan vecka, och för någon dag sedan var självaste Anders Borg ute och varnade för att bostadsbubblan kommer krascha: Smällen kommer där du minst anar

Men vi vet att det är just dessa personer som varit med och byggt bubblan genom att låta privata banker skapa obegränsade mängder pengar genom ett statligt monopol uppbackat av våld. Bubblan skapades inte i år, den skapades genom 20 år av ohållbar falskmyntning. Yttersta ansvar för bubblan har Riksbanken med Ingves i spetsen, som genom sitt monopol låtit banker syssla med vad som för andra är straffbart, att skapa pengar ur intet. Men Borg har också ett stort ansvar då han är en av de som sket i rätta till situationen.

Vi måste peka fingret åt rätt håll när bubblan väl spricker så att dessa personer får stå till svars, Ingves, Borg, Reinfeldt, alliansen, Göran Persson mfl. Dessa är ytterst skyldiga för att ha skapat den största bubblan någonsin i Sverige och kommande depression. Men självklart är vi alla skyldiga, alla som levt under dessa 20 år utan att ifrågasätta systemet, politiker är som alla oss andra, de gör vad de får betalt för att göra och när bankerna väl kan skapa obegränsade pengar kan de få politikerna att göra precis som de behagar, de kommer inte längre lyssna på vad befolkningen, de som röstar på dem säger.

Mer om hur dessa obalanser skapades:

The biggest bubble ever, the money bubble [Part 1]