Bostadsbubblan lägesrapport #3

Ytterligare ett varningstecken för boprisspekulanterna, ny statistik visar att tillväxttakten för hushållens lån/aktiva pengar i cirkulation fortsatt minska sedan amorteringskravet. Det betyder att nyskapade pengar inte kommer in på bostadsmarknaden i lika hög takt. SCB:s hemsida:

Tillväxttakten för hushållens lån minskade

I juli fortsatte den årliga tillväxttakten för hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) att minska. Tillväxttakten uppgick till 7,6 procent, vilket är en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med juni. Nedgången berodde främst på bostadslånen vars årliga tillväxttakt uppgick till 8,4 procent i juli, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med juni.

Tillväxttakten är den viktigaste faktorn för stigande bostadspriser eftersom de nya pengarna späder ut köpkraften på bostadsmarknaden, det vi ser i form av stigande priser. Personer som spekulerar på bostadsmarknaden med stor hävstång (lån) ska bli oroliga när en sådan här trendvändning sker i tillväxttakten två månader i streck. Särskilt när det är just bostadslånen som minskat, 0,2 procentenheter jämför med juni.

Värt att upprepa: det är den här typen av förändringar som kunde ses före stora bostadsbubblor spruckit, t.ex Japan 1990, USA, Spanien, Irland 2008 m.m. Alla stora bopriskrascher föregås av minskat inflöde av nyskapade pengar av banksystemet.

 

Bankerna skapade 820 miljoner kronor varje dag år 2015

Svaret på hur mycket pengar som skapades 2015 fick vi i SCB:s senaste utgåva av Finansmarknadsstatistik: Ökad utlåning till hushållen i november

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 279 miljarder kronor. Det är en ökning med 222 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Den första siffran (3 279 miljarder) är den totala mängden pengar i Sverige (exklusive kontanter och lån till företag). Totala mängden ökning av utlåning (med amorteringar inräknat) till hushåll är den riktiga penningmängden eftersom det är den totala mängden kontosiffror i Sverige som används av dess invånare som pengar. Detta bekräftades av Bank of England 2015.

Bankerna skapade alltså, trots amorteringar (som minskar totala mängden kontosiffror), med 222 miljarder kronor. Per öppen bankdag det här året motsvarar det ca 800 miljoner kronor, svenska storbanker pumpade mao ut närmare en miljard kronor VARJE DAG HELA ÅRET. Majoriteten av alla dessa påhittade pengar gick till att köpa bostäder, därav den stora prisinflationen på bostadsmarknaden.

Detta (hur mycket pengar som skapas varje dag av privata banker) borde vara den största frågan i Sverige då det kommer avgöra svenskarnas framtid, men jag har hittills inte sett någon ens ta upp detta faktum eller ännu mindre ifrågasätta varför det får pågå (bortsett från Positiva Pengar). Själv sitter jag kvar på läktaren och ser på när bankerna rånar det svenska folket genom massiv utspädning av penningmängden.

Jag har hittills lyckats besvara följande:

  1. Hur det går till: Digital falskmyntning
  2. Hur mycket som skapats: 3 279 miljarder kronor
  3. Var majoriteten av pengarma tar vägen: Bostadsmarknaden
  4. Vad konsekvenserna kommer att bli: Inflation, och enorm felallokering av resurser i ekonomin

_________________________________________

Mer ”pengar ur intet” in på bostadsmarknaden

Tillväxttakten för mängden nyskapade pengar (pengar ur intet) till bostadslån ökade med 0,2 procentenheter och låg därmed på 7,1 procent i maj. Vad vi ser nu är alltså en accelerering av storbankernas falskmyntningsprocess som bara leder till lägre köpkraft per valutaenhet. Från SCB:

Fortsatt tillväxt av hushållens lån

Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll från monetära finansinstitut (MFI) var 6,6 procent maj, vilket är 0,1 procentenheter högre än i april. Det är framförallt bostadslånen som bidrar till den ökade tillväxttakten. Bostadslånens årliga tillväxttakt ökade med 0,2 procentenheter och låg därmed på 7,1 procent i maj.

Kom alltid ihåg tillväxttakten av ”lån” som det pratas om här är detsamma som ökningen av den totala penningmängden i cirkulation (ej pengar ur cirkulation, dvs potentiella pengar), den mäter mängden aktiva pengar, de som skapar inflation.

Bostadsbubblan, vilka är skyldiga

Vi är nu i slutprocessen av bostadsbubblan där diverse politiker och andra personer i höga poster som varit med och aktivt skapat den svenska bostadsbubblan går ut och varnar för att det kan komma en krasch. Det handlar om att peka finger, ”titta, det är deras fel”. En process som nationalekonomen Richard Werner sett i samtliga länder som haft större krascher på bostadsmarknaden. Ingves varnar för skuldsättningen var och varannan vecka, och för någon dag sedan var självaste Anders Borg ute och varnade för att bostadsbubblan kommer krascha: Smällen kommer där du minst anar

Men vi vet att det är just dessa personer som varit med och byggt bubblan genom att låta privata banker skapa obegränsade mängder pengar genom ett statligt monopol uppbackat av våld. Bubblan skapades inte i år, den skapades genom 20 år av ohållbar falskmyntning. Yttersta ansvar för bubblan har Riksbanken med Ingves i spetsen, som genom sitt monopol låtit banker syssla med vad som för andra är straffbart, att skapa pengar ur intet. Men Borg har också ett stort ansvar då han är en av de som sket i rätta till situationen.

Vi måste peka fingret åt rätt håll när bubblan väl spricker så att dessa personer får stå till svars, Ingves, Borg, Reinfeldt, alliansen, Göran Persson mfl. Dessa är ytterst skyldiga för att ha skapat den största bubblan någonsin i Sverige och kommande depression. Men självklart är vi alla skyldiga, alla som levt under dessa 20 år utan att ifrågasätta systemet, politiker är som alla oss andra, de gör vad de får betalt för att göra och när bankerna väl kan skapa obegränsade pengar kan de få politikerna att göra precis som de behagar, de kommer inte längre lyssna på vad befolkningen, de som röstar på dem säger.

Mer om hur dessa obalanser skapades:

The biggest bubble ever, the money bubble [Part 1]

Bostadsbubblans inlåsningseffekt

We can only be kept in the cages we do not see.

Inlåsningseffekten har skapat en hopplös situation för hävstångsspekulanterna på bostadsmarknaden och de svenska skattebetalarna. Storbankerna vann, igen… Till skillnad mot t.ex aktier kan en vinst ej realiseras på bostadsmarknaden för majoriteten av befolkningen, detta beror på att man behöver någonstans att bo, och de flesta bor i de tillgångar som stigit i värde senaste åren.

Mao, vid en försäljning, där vinsten realiseras, måste den i majoriteten av alla fall direkt återinvesteras i en ny bostad som stigit lika mycket (om den är av samma kvalité och läge). Undantagsfallen är den lilla grupp som faktiskt säljer sina bostäder innan bubblan spricker och flyttar till hyresrätter, som det numera är stor brist på i Sverige, denna möjlighet är ytterst begränsad.

Notera att detta inte gäller andra tillgångar, såsom aktier, där en vinst alltid kan realiseras snabbt och kräver ej någon återinvestering, det finns ingen inlåsningseffekt här. Så det är inte så konstigt att bankerna väljer att allokera de nya pengar de skapar ur intet på bostadsmarknaden.

  1. Inflationen som blir resultatet av pengar ur intet skapar en illusion av vinster & rikedom, detta gör att svenskarna tror att de är rika, när de i själva verket blir fattiga.
  2. Vinsterna går inte att realisera, svenska folket är hopplöst fast i bankernas ekorrhjul, forever.
  3. Bankerna blir en såpass viktig del av ekonomin att de måste räddas om något går fel.
  4. Bankernas vinster stiger till skyarna.

Experterna på Riksbanken vill att mer pengar skapas ur intet

Det är inte 0 procent reporänta som är intressant i sig, den är betydelselös eftersom bankerna aldrig använder repor, det är anledningen till att Riksbanken väljer att sänka den som är intressant. Riksbanken anser att svenska folket behöver mycket mer inflation än idag, en ökning på 5,7 procent per år av penningmängden är inte nog.

Allt detta beror på att Riksbanken är troende, de tror på KONSUMENTPRISINDEX. Siffran som KPI visar är sanningen och ingen fakta från verkligheten som indikerar annat (t.ex penninmängdsökningen) kan få dem att ändra på denna uppfattning. Mao är KPI den verkliga inflationen i Sverige enligt dem som har monopol på att skapa pengar i Sverige. Tyvärr får vi andra leva med konsekvenserna, att bankerna får skapa ca 500 miljoner per dag leder självklart till att köpkraften per krona ständigt minskar och effekten av detta kan vi se i tillgångspriser som t.ex bostäder.

Att personerna på Riksbanken är så korkade att de inte kan se dessa enkla logiska samband är väldigt intressant. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att experterna på Riksbanken är idioter med ovanligt låga förståndsgåvor, precis den typ av människor vi inte ska tilldela ett monopol på att skapa pengar ur intet eller låta ansvara för penningmängdstillväxten.

Observera att eftersom Riksbanken inte förstår att reporäntan inte styr penningmängden så kommer de inte heller lyckas med sitt mål om mer inflation. De tror fortfarande att reporäntan är ett styrmedel trots att ingen historia hittills visar att reporäntan har någon form av påverkan på penningmängdstillväxten. Det hela är ett stort skämt.

 

 

‘Årtusendets största överföring av tillgångar’

I kommentarfältet på Di.se, som alltid är mer intressant än själva artikeln skrevs följande av K.K (länk):

Finanseliten ihop med skrupellösa politiker i den rika delen av värden, det med makalös framgång: ”Genomfört årtusendets största överföring av tillgångar till sig själva” Medelsvensson sitter kvar med endast- berg av skuldpengar, tillochmed har man lyckas inteckna nästkommande generationer också. Vi kan jämföra skuldpengar med tidigare 50-70 talets miljöförstöring…

Vi lever i ett ekonomiskt surt bakvatten av 97 % skuldpengar att jämföra med endast 3 % riktiga pengar. Kommer bli surt för de 80 % av befolkningen som endast äger 20 % av tillgångarna… Finanseliten och politikerna kommer skratta hela vägen till banken…

Ovan är en korrekt analys av situationen, dock inget som kommer nämnas under valdebatten överhuvudtaget. Efter valet kan bankerna därför fortsätta skapa sina 500 miljoner/dag och dränka svenska folket, det sovande folket i mer skulder. Kanske förtjänar de det?

‘If you have selfish, ignorant citizens, you’re going to get selfish, ignorant leaders.’ – George Carlin

‘Skuldbomben’ & skuldslavssystemets uppbyggnad

omgomgomg

Idag var det tydligen dags igen, massmedia öser ut artiklar där det gnälls över de ökande skulderna. Nu när skulderna exploderat 30-40 år är det fortfarande ingen som ställer frågan, varifrån kommer alla pengar som bankerna lånar ut.

Massmedias främsta funktion verkar inte vara att tillföra något nytt, att göra någon form av research, istället handlar det om att skapa rubriker, ren underhållning. När man väl läser artiklarna är det bara samma sak om och om igen, aldrig något nytt. Inte konstigt att massmedia tappar så många läsare.

Som vanligt finns sanningen att hitta på konspirationsforum och suspekta bloggar. Vad de flesta tror/har lärt sig är ett penningsystem är i själva verket ett skuldslavssystem. Upplägget ser ur så här:

1. Det finns en total mängd köpkraft som ägs av svenska folket i form av kontanter och kontosiffror hos banker.

2. Det finns fem stora banker som fått licens av staten att ta av denna köpkraft vid behov (genom laglig penningförfalskning) i syfte att berika sina aktieägare.

3. När storbanker tar från svenska folkets besparingar överförs köpkraft till dem, denna köpkraft använder storbankerna främst till att köpa fordringar genom att låna ut köpkraften som de tog tillbaka till befolkningen mot avgift, den sk räntan.

4. Med ständigt minskade köpkraften som överförs till bankerna måste befolkningen låna mer av dem för att kunna ha samma levnadsstandard och blir på så sett ännu fattigare efterom lånet finansierades med ännu mer stulen köpkraft, ekorrhjulet….

Detta är inte ett penningsystem, detta är ett specialdesignat skuldslavssystem. Syftet är att skapa kontroll, makt och ingen kan neka att de som designade systemet gjort ett bra jobb.