Pengar som skapas ur intet av centralbanker kan användas till bra saker

Beskrivning: Richard Werner, the inventor of the term ‘quantitative easing’ argues that the way QE has been implemented recently is failing at stimulating the real economy. Instead, quantitative easing should be targeted to transactions contributing to productive investments such as renewable energies, sustainable industries, infrastructure, education, research and development or even as a baby bonus.

Kommande kollaps var planerad långt i förväg

Vad vi ser just nu är slutfasen av en större plan, planen att kollapsa välfärdsstaten och centralisera makten mot Bryssel (EU). Sverige har inte upplevt någon verklig kris på mycket, mycket länge, därför kommer vad som väntar bli en chock för svenska invånare.

Den stora planen

Det började spåra ur redan på 80-talet. En kupp genomfördes av politikerna att ge makten till ett få antal bankirer att kunna skapa obegränsade mängder pengar (se novemberrevolutionen). 1985 avskaffade Olof Palme fönsterstyrning i Sverige och överförde därmed makten att skapa och allokera alla pengar i Sverige till storbankerna som har monopol i Riksbankens betalningssystem.

Vad som följde denna avreglering var en flod av pengar, bankerna expanderade penningmängden som aldrig förr. De nya pengarna använde bankerna för att köpa fordringar på pengar med bostäder som säkerhet. I takt med att bankerna hyperinflaterade bostadspriser blev svensken tvungen att låna allt mer av dem för att ha råd att kunna köpa en bostad, i själva verket hyrde svenska folket sina bostäder av bankerna ist för direkt av fastighetsbolag.

Idag, tre biljoner kronor skapade ur intet senare ser vi resultatet, ett av världens största privata skuldberg och en ekonomi som bara är några procentenheter i höjd bolåneränta från total kollaps. Bankerna kan när som helst trycka på detonatorn, och då är det game over. Du betalar när det sker, inte bankerna

Bankerna är skyddade, trots att det var dem som skapade kreditbubblan medvetet. Genom riksbankens mandat att upprätthålla ”finansiell stabilitet” och KPI-inflationsmål garanterar Riksbanken att den kommer att rädda storbankerna om  de hamnar i knipa. Med sådan makt över den svenska ekonomin kan de som vi är skyldiga alla pengar genomföra sin stora plan som går ut på att centralisera makt, maktcentralisering är det slutliga målet. I deras vision av framtiden existerar inte Sverige längre, istället är vi en del av deras nya maktcentraliseringsprojekt, EU.

Men detta har bara varit en del i den stora planen, den andra har varit att överexpandera välfärdsstaten. Genom att systematiskt importera bidragsinvandrare ska de nå målet, och idag ser vi resultatet, di.se:

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande gör att regeringen kommer behöva vaska fram hela 77 miljarder kronor.

välfärdsstaten kollapsar nu

Hur det slutar

Exakt hur detta kommer sluta är svårt att säga, men en kombination av en överexpanderad bidragsinvandring och en sprucken bostadsbubbla kommer eliten kollapsa Sverige och roffa åt sig så mycket de kan få tag på i form av mer makt. Några viktiga bultar i denna maktcentralisering är att avskaffa den svenska kronor, den svenska Riksbanken och införa ett kontantlöst mångkulturellt samhälle som saknar sammanhållning (splittrat samhälle). Du kan se det om du tittar, det är ingen konspirationsteori, det är verkligheten, det är vad som nu sker.

Bostadsbubblans inlåsningseffekt

We can only be kept in the cages we do not see.

Inlåsningseffekten har skapat en hopplös situation för hävstångsspekulanterna på bostadsmarknaden och de svenska skattebetalarna. Storbankerna vann, igen… Till skillnad mot t.ex aktier kan en vinst ej realiseras på bostadsmarknaden för majoriteten av befolkningen, detta beror på att man behöver någonstans att bo, och de flesta bor i de tillgångar som stigit i värde senaste åren.

Mao, vid en försäljning, där vinsten realiseras, måste den i majoriteten av alla fall direkt återinvesteras i en ny bostad som stigit lika mycket (om den är av samma kvalité och läge). Undantagsfallen är den lilla grupp som faktiskt säljer sina bostäder innan bubblan spricker och flyttar till hyresrätter, som det numera är stor brist på i Sverige, denna möjlighet är ytterst begränsad.

Notera att detta inte gäller andra tillgångar, såsom aktier, där en vinst alltid kan realiseras snabbt och kräver ej någon återinvestering, det finns ingen inlåsningseffekt här. Så det är inte så konstigt att bankerna väljer att allokera de nya pengar de skapar ur intet på bostadsmarknaden.

  1. Inflationen som blir resultatet av pengar ur intet skapar en illusion av vinster & rikedom, detta gör att svenskarna tror att de är rika, när de i själva verket blir fattiga.
  2. Vinsterna går inte att realisera, svenska folket är hopplöst fast i bankernas ekorrhjul, forever.
  3. Bankerna blir en såpass viktig del av ekonomin att de måste räddas om något går fel.
  4. Bankernas vinster stiger till skyarna.

Hur amorteringskrav kan spräcka bostadsbubblan

Richard Werner har, som tidigare påpekats här beskrivit att det är minskad utlåning (mindre mängd nyskapade pengar) av banksystemet som får tillgångsbubblor att spricka. Han drar denna slutsats från historiska exempel. De faktorer som nämns i hans texter som kan trigga minskad utlåning (lägre låneökningstakt) är bla så kallade ”regulatory shocks”, dvs nya regleringar, som påverkar befolkningens kreditvärdighet. En sådan är nu på gång att införas i Sverige, höjda amorteringskrav träder i kraft 1 augusti i år.

Den här typen av reglering påverkar kreditvärdigheten på ett negativt sätt eftersom låntagarnas utgifter blir högre varje månad. Kommer detta resultera i minskad utlåning? Kanske. Priserna har fortsatt att stiga flera gånger fortare än ekonomin, dvs förmågan att sköta lånen. Så kreditvärdigheten sjunker ständigt, samtidigt som nya regleringar försämrar den ytterligare. Processen beskrivs av Werner i New Paradigm in Macroeconomics så här:

Bank lending for speculative purposes* is only viable as long as banks continue to increase such lending. It seems a reasonable assumption that banks will not continue to increase their speculative lending into eternity. We thus consider what happens when at some stage (perhaps again induced by a regulatory shock**) speculative credit creation falls. Asset prices will fall. This will then reduce collateral values and bankrupt the first group of speculative borrowers who were seeking merely capital gains. Their default will create bad debt in the banking system. This in turn will raise banks risk aversion and reduce the amount of credit newly extended. This further reduces asset prices, which increases bankruptcies. The process can easily make banks so risk averse that they also reduce lending to firms for productive purposes, in which case GDP growth will also fall. Such credit crunches have been observed in many cases, including the US. This exacerbates the vicious cycle, since with less economic growth, corporate sales and profits decline. As more firms become unstable, bad debts increase further

* t.ex bostadslån
** t.ex ett bolånetak

You have been warned