Hyperinflation på bostadsmarknaden, vems fel är det?

Skulderna bland svenskar har i över 30 år haft en ohållbar ökningstakt där de ökat ca fyra gånger så fort som löner och BNP. Om skuldsättning ökar flera gånger fortare än återbetalningsförmågan (BNP, löner) så är det omöjligt att förhindra mer skuldökning för att täcka bortfallet av nyskapade pengar som används till betala tillbaka tidigare lån + ränta.

Riksbanken förstår inte detta samband. De förstår inte att om de låter privata banker skapa tusen miljoner kronor per dag i 30 års tid till främst bostadslån så kommer svenska kronans värde urholkas så mycket att de som får lön i den kommer behöva låna upp bortfallet av köpkraft.

Detta är orsaken till att du inte längre får något för pengarna på bostadsmarknaden. Färre å färre kvadratmeter till allt sämre kvalité. Svenskens köpkraft på bostadsmarknaden har blivit hyperinflaterad, och de har i processen blivit hopplöst skuldsatta till de banker som får skapa alla dessa pengar ur tomma intet.

Riksbanken har inte ens antytt att de förstår sambandet mellan penningmängd och köpkraft. Alla med någorlunda förståndsgåvor förstår att om penningmängden expanderas med över 10% per år i ca 30 års tid kommer köpkraft per valutaenhet minska kraftigt.

Bostadsbubblan lägesrapport #2

Idag släpptes första statistiken för bankernas penningskapande (aka ”utlåning till hushåll) efter amorteringskravet infördes (juni). Tillväxttakten för pengar som används till bostadsrelaterade transaktioner (bostadslånen) minskade för första gången på över fyra år. Länk till SCB:s rapport: Lägre tillväxttakt för hushållslån

I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,7 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med maj.

Ökningstakt procent för pengar i cirkulation

Trendvändning för ökningstakten är det första tecknet på att en skulddriven bubbla i ett inflationsbaserat system (ett system som helt bygger på ständigt ökad penningmängd) kan vara på väg att spricka. Prisdata som kom tidigare i juli, för juni månad, visar att priserna på bostäder faller i Sverige:

Snabbaste raset för lägenheter i Stockholm sedan 2008

Alla varningstecken är nu på plats. Det betyder inte att det är nu bubblan spricker. Om bubblan spricker nu beror helt på vilka beslut de penningskapande bankerna tar. Fortsätter de strypa pennningtillgången kommer bubblan att spricka, var exakt smärtgränsen ligger, där penningtillgången är så låg att den triggar en kreditkollaps är svårt att säga, min gissning runt 4-5 procent.

Notera att bankerna skapade 28 miljarder kronor i juni månad, det blir ca 1 miljard kronor varje dag. Det är helt otroligt att det kan tillåtas pågå. Inte bara att det tillåts, det tom pushas och uppmuntras av staten genom monopol och statliga garantier uppbackade av våld. Sjukt land. Hur kunde det bli så här?

Stefan Ingves förstör Sverige (medvetet?)

“Those that create and issue the money and credit, direct the policies of government and hold in their hands the destiny of the people.” Richard McKenna, former president of the Midlands Bank of England

Den här mannen, Sveriges Riksbankschef, är farligare än någon annan i det här landet just nu. Han har, genom att låta några få svenska storbanker skapa obegränsade mängder pengar skapat de största obalanserna någonsin skådade i Sverige, något som hade varit omöjligt om Riksbanken ej velat se detta utfall.

Det får antas vara en medveten strategi, för ingen kan bli förvånad över att obalanserna uppstått när Riksbanken låtit privata banker helt styra penningmängden i Sverige. Dessa penningskapande banker har, med Ingves hjälp, skapat ca 1 miljard nya kronor varje bankdag i över 20 år. Resultat: Skulderna ökat ca fyra gånger så fort som möjligheten att sköta lånen (BNP & löner), definitionen av en ohållbar skuldbubbla.

Så mycket pengar har gjort att svenska folkets köpkraft totalt kollapsat och gjort att de, för att ha någonstans att bo, måste låna mer och mer från dessa banker som simpelt skapar mer låtsaspengar ur intet varje gång nytt lån beviljas, som i sin tur driver upp priserna ännu mer. En treåring kan se att detta samband leder till skenande skuldsättning.

Problemet är INTE att svenskarna lånat för mycket, problemet ÄR att det finns en aktör som kan låna ut obegränsade mängder pengar, eftersom pengarna skapas ur intet utan kostnad. Självklart kommer skulderna skena när ett lands valuta kollapsar i värde.

Men Stefan Ingves verkar ha som mål att blåsa upp en bubbla så stor att det inte går att ta oss ur den lågkonjunktur som följer, för han har som så många andra centralbanker ett helt annat mål än att uppfylla de mandat som satts (t.ex ekonomisk stabilitet). Svenska centralbankens mål är ist ”structural reform”, eller att omforma det ekonomiska landskapet i en riktning med globalisternas agenda (en världsvaluta, en centralbank, maktcentralisering)

Om Stefan verkligen hade velat motverka kollapsen som väntar (vilket han påstår i den här intervjun på Di.se idag: http://www.di.se/artiklar/2016/6/1/ingves-staller-hardare-krav-pa-bankerna/), varför har han då i så många år gjort exakt det som nu leder till det som komma skall. Ja du har nu svaret på den frågan. Lågkonjunktur är målet, och den är specifik designad för att försvaga medelklassen som möjliggör mer maktcentralisering.