Bostadsbubblan lägesrapport #3

Ytterligare ett varningstecken för boprisspekulanterna, ny statistik visar att tillväxttakten för hushållens lån/aktiva pengar i cirkulation fortsatt minska sedan amorteringskravet. Det betyder att nyskapade pengar inte kommer in på bostadsmarknaden i lika hög takt. SCB:s hemsida:

Tillväxttakten för hushållens lån minskade

I juli fortsatte den årliga tillväxttakten för hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) att minska. Tillväxttakten uppgick till 7,6 procent, vilket är en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med juni. Nedgången berodde främst på bostadslånen vars årliga tillväxttakt uppgick till 8,4 procent i juli, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med juni.

Tillväxttakten är den viktigaste faktorn för stigande bostadspriser eftersom de nya pengarna späder ut köpkraften på bostadsmarknaden, det vi ser i form av stigande priser. Personer som spekulerar på bostadsmarknaden med stor hävstång (lån) ska bli oroliga när en sådan här trendvändning sker i tillväxttakten två månader i streck. Särskilt när det är just bostadslånen som minskat, 0,2 procentenheter jämför med juni.

Värt att upprepa: det är den här typen av förändringar som kunde ses före stora bostadsbubblor spruckit, t.ex Japan 1990, USA, Spanien, Irland 2008 m.m. Alla stora bopriskrascher föregås av minskat inflöde av nyskapade pengar av banksystemet.

 

Kommande kollaps var planerad långt i förväg

Vad vi ser just nu är slutfasen av en större plan, planen att kollapsa välfärdsstaten och centralisera makten mot Bryssel (EU). Sverige har inte upplevt någon verklig kris på mycket, mycket länge, därför kommer vad som väntar bli en chock för svenska invånare.

Den stora planen

Det började spåra ur redan på 80-talet. En kupp genomfördes av politikerna att ge makten till ett få antal bankirer att kunna skapa obegränsade mängder pengar (se novemberrevolutionen). 1985 avskaffade Olof Palme fönsterstyrning i Sverige och överförde därmed makten att skapa och allokera alla pengar i Sverige till storbankerna som har monopol i Riksbankens betalningssystem.

Vad som följde denna avreglering var en flod av pengar, bankerna expanderade penningmängden som aldrig förr. De nya pengarna använde bankerna för att köpa fordringar på pengar med bostäder som säkerhet. I takt med att bankerna hyperinflaterade bostadspriser blev svensken tvungen att låna allt mer av dem för att ha råd att kunna köpa en bostad, i själva verket hyrde svenska folket sina bostäder av bankerna ist för direkt av fastighetsbolag.

Idag, tre biljoner kronor skapade ur intet senare ser vi resultatet, ett av världens största privata skuldberg och en ekonomi som bara är några procentenheter i höjd bolåneränta från total kollaps. Bankerna kan när som helst trycka på detonatorn, och då är det game over. Du betalar när det sker, inte bankerna

Bankerna är skyddade, trots att det var dem som skapade kreditbubblan medvetet. Genom riksbankens mandat att upprätthålla ”finansiell stabilitet” och KPI-inflationsmål garanterar Riksbanken att den kommer att rädda storbankerna om  de hamnar i knipa. Med sådan makt över den svenska ekonomin kan de som vi är skyldiga alla pengar genomföra sin stora plan som går ut på att centralisera makt, maktcentralisering är det slutliga målet. I deras vision av framtiden existerar inte Sverige längre, istället är vi en del av deras nya maktcentraliseringsprojekt, EU.

Men detta har bara varit en del i den stora planen, den andra har varit att överexpandera välfärdsstaten. Genom att systematiskt importera bidragsinvandrare ska de nå målet, och idag ser vi resultatet, di.se:

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande gör att regeringen kommer behöva vaska fram hela 77 miljarder kronor.

välfärdsstaten kollapsar nu

Hur det slutar

Exakt hur detta kommer sluta är svårt att säga, men en kombination av en överexpanderad bidragsinvandring och en sprucken bostadsbubbla kommer eliten kollapsa Sverige och roffa åt sig så mycket de kan få tag på i form av mer makt. Några viktiga bultar i denna maktcentralisering är att avskaffa den svenska kronor, den svenska Riksbanken och införa ett kontantlöst mångkulturellt samhälle som saknar sammanhållning (splittrat samhälle). Du kan se det om du tittar, det är ingen konspirationsteori, det är verkligheten, det är vad som nu sker.

Bostadsbubblan goes full retard!

Det här är inte en högriskaktie noterad på TSX Venture Exchange, det här är prisindex för bostadsrätter i Stockholm (graf hämtad från Cornucopias blogg, siffror från valueguard):

Bostadsbubblan i Stockholm (bostadsrätter)

Vänd den upp och ner och du får en bild av hur din köpkraft kollapsar. Hade det rört sig om aktier hade det inte varit ett problem, eftersom vi inte behöver aktier för att bo. Dessvärre behöver de flesta bo och liksom stigande matpriser är stigande bostadspriser (förlorad köpkraft på bostadsmarknaden) ett stort problem.

Det största problemet är kanske konsekvenserna som uppstår när bankernas falskmyntningsfest är över och den inflationshöga befolkningen inte längre kan få tag i pengarna som behövs för att hålla luftslottet vid liv, de pengar som tidigare skapades ur intet av storbankerna. Transaktionsvolymen (BNP) kollapsar och ekonomin går in i en artificiell recession där penningmängden minskar samtidigt som lånen består, en omöjlig situation.

Vi vet vem som får stå för notan och vi vet vem som kommer gynnas av krisen. Bankerna & staten, du vet det, alltid samma scenario. Maktcentralisering är priset ”vi” (alla svenska invånare) kommer få betala (exklusive de som lever på bidrag, stulna pengar). It will not be nice!

Intervju: Rick Rule om rubelraset, oljepriset, råvarusektorn m.m

Svensk översättning av min intervju med Rick Rule:

Rick Hi Def - 10-2010För några dagar sedan hade jag möjlighet att intervjua råvaruinvesteraren Rick Rule, se frågor och svar från intervjun nedan. Rick är VD och chef för Sprott US Holdings, ett företag som sysslar med kapitalförvaltning, specialiserat inom råvarusektorn. Han är en av få som verkligen vet hur man framgångsrikt investerar på råvarumarknaden över längre perioder och därför är det extra intressant att höra hans syn på läget i dessa turbulenta tider:

1.) Den ryska rubeln har fått mycket uppmärksamhet senaste månaderna, på bara fem månader har den fallit över 40 procent mot den amerikanska dollarn, en extremt stort ras i ett lands valuta. Under samma period som rubeln förlorade 40 procent av sitt värde har oljan fallit nästan 50 procent i pris. Bör det finnas en sådan uppenbar korrelation mellan rubel och oljepriset? Vad är dina tankar kring denna utveckling?

Rick: Det finns ett samband, energiexporten är livskraften i den ryska ekonomin. Om de hade andra ekonomiska befogenheter så skulle den lägre rubeln delvis korrigerat sig självt vilket leder till sänkta kostnader för andra kategorier av ryska varor och öka efterfrågan på dem vilket i slutändan skulle öka efterfrågan på rubel.

Crude oil USD

2.) Kraschen i oljepriset sedan i somras är en av de största vi någonsin har sett på så kort tid. Tekniska indikatorer har nått den mest översålda nivån på 25 år. Är det troligt att priset kommer att studsa tillbaka upp snabbt eller kommer det att ta tid att återhämta sig och anpassa sig till en mer hållbar prisnivå?

Rick: Det här är den tredje största korrigeringen jag sett under min livstid, och definitivt den mest våldsamma. Jag tror att återhämtningen kommer att ske gradvis.

Jag säger att av två skäl: Efterfrågan behöver återhämta sig, och jag ser inga tecken på en verklig ekonomisk återhämtning, och branschen är väldigt överkapitaliserad, vilket ger den möjlighet att kannibalisera sin kapitalbas och producera och försälja vid deras direkta kostnader över en längre tidsperiod. Jag såg den amerikanska och kanadensiska naturgasindustrin göra just det under 80-talet. Om vi skulle se någon form av global återhämtning så kommer vi se en stark återhämtning i råvarupriserna som kommer att överraska oss alla.

3.) Vi ser allt mer positiva ekonomiska siffror komma från USA, till exempel, krediter (lån och leasing i bankkrediter, samtliga affärsbanker http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/fredgraph.png?g = Uxb) dvs pengar som används för ekonomiska transaktioner nyligen nått 7,5% tillväxt (på årsbasis), högsta sedan 2008 kraschen. Amerikanska banker skapar mycket pengar just nu (i form av siffror bankkonton), samtidigt som arbetslöshetssiffrorna förbättras. Är den amerikanska ekonomin på bättringsvägen och kan detta vara tecken på att mer inflation är på väg, vad är din åsikt om denna trend?

Rick: Jag är en kreditanalytiker, inte ekonom, så ha det i åtanke när du läser mitt svar! Det senaste kvartalet verkade uppmuntrande, med sysselsättning och inkomstsiffror allmänhet positiva. Jag är personligen skeptisk till denna data pga följande: mycket lågt arbetskraftsdeltagande, anemisk inkomsttillväxt, en framstående nedgång för sysselsättningen på den inhemska oljemarknaden (den enda källan till anställning med realinkomster för amerikanska arbetare), anemisk global efterfrågan och mycket höga skuldnivåer statlig och lokal nivå.

Ekonomisk data som tyder på det motsatta skulle vara extraordinära balans- och resultaträkningar i den privata sektorn, ökat sparande och investerande bland de rikaste amerikanerna, väldigt många gamla bilar och andra varaktiga konsumtionsvaror som måste snart bytas, och stor överskott av produktionskapacitet i ekonomin.

TSX Venture Exchange

4.) TSX Venture Exchange, där en större mängd råvaruaktier handlas ligger nu på den lägsta nivån på 15 år, ned 37 procent sedan september i år. Är detta et bra tillfälle för långsiktiga värdeinvesterare att börja bygga positioner i högkvalitativa råvarubolag?

Rick: Du kan vara så mycket som ett år tidig, men om fem år kommer vi att minnas dessa som ”the good old days. Men vi måste fokusera på kvalitet. De flesta bolagen noterade på TSX Venture är skräp.

5.) ASIC för stora guldproducenter är ca $1000/oz, bör denna nivå betraktas som något slags golv för priset eller är det möjligt att priset faller lägre? Från där priset är idag, vad som är mest troligt på sikt, uppgång eller nedgång?

Rick: ASIC är intressant på kort sikt vid analys av värdepapper, men mindre viktigt när vi pratar om guldpriset. Kom ihåg att nästan allt guld som någonsin har brutits fortfarande utgör utbud. Vad som spelar roll för guldpriset är styrkan i den tillgång priset mäts i, den amerikanska dollarn. Guld behöver inte vinna kriget mot dollarn, utbudet av båda är ur proportion, men om guldet börjar förlora i mindre omfattning, kan guldpriset överraska på uppsidan.

Paladin graf

6.) Din Paladin (PDN.to) berättelse från en tidigare intervju där aktien gick från 10 cent till 1 cent och därifrån till nästan $10 (se graf) var väldigt intressant och viktig. För investerare med tålamod som jagar liknande typer av uppgångar, vad ska de titta efter i råvarubolag och vilket marknadstillstånd föredras (när ska man investera)?

Rick: Exakt dessa marknadsförhållanden, där marknadens förväntningar är katastrofalt låga, och där företag som behöver kapital övertygas att erbjuda investerare marknadsmässiga priser. Leta efter små företag som äger stora fyndigheter med föraktade råvaror i politiska jurisdiktioner som är hatada eller fruktade. Använd pengar du har råd att förlora alla.

7.) Den 22 december kommer Lundin Guld börja handlas på den svenska börsen. De köpte nyligen FDN av Kinross och gör därmed en enorm satsning på Ecuador. Samtidigt har Ross Beaty nyligen köpt en stor position i Odin Mining som har tillgångar i Ecuador. Några tankar om detta? Varför just nu?

Rick: Jag gillar geologin i Ecuador, och jag älskar det faktum att de flesta folk hatar den. Jag tror att ALLA länder är och alltid har drivits av tjuvar, och Ecuador är inget undantag. Mr Correa har kommit fram till två viktiga saker: han måste ha pengar, han måste omfördela pengar (alla smarta tjuvar föredrar rika offer), och ännu viktigare, att han måste dela denna omfördelning från utvinningsindustrin med de regioner där verksamheten äger rum. Alltför ofta, särskilt i Latinamerika, får regionerna leva med de sociala och miljömässiga kostnaderna, medan staten stjäl all vinst.

8.) Lukas Lundin och Ross Beaty deltog i en riktad nyemission i Kaminak vars huvudprojekt ligger i Yukon för inte så länge sedan, Lukas är också en stor ägare i ett guldbolag som heter Newstrike (NES.v) vars huvudprojekt ligger i södra Mexiko. Hur ser du på Yukon och södra Mexico ur investeringssynpunkt?

Rick: Jag gillar båda, pga av geologi, och på grund av det faktum att båda haft investerings ”boomar”, vilket sänkte kostnaderna kapital för de bättre explorationbolagen. ”Boomen” har vänt sig till ”bust”, så jag kan köpa de få framgångsrika bolagen som finns kvar till väldigt låga priser

9.) En annan intressant händelse i år var beslutet av Frank Guistra, Ian Telfer, Richard Warke (grundare av Ventana Gold som köptes av Eike Batista för $ 1,5 miljarder) och Tookie Angus att köpa en stor del av Catalyst Copper (CCY .v) som äger en stor kopparfyndighet belägen i Mexiko. Vad är din syn på koppar framöver, är det en metall att vara exponerad mot i den kommande cykeln?

Rick: Ett gammalt ordspråk i gruvbranschen är ”Samla in pengar guld, tjäna pengar på koppar Jag älskar kopparbranschen, den gjorde mig mycket mer pengar än guld, och marknadens aktörer är rationella. Som sagt, tills vi ser en ekonomisk återhämtning (en riktig en, med jobb och efterfrågan) kommer kopparn att ha de tufft, med höga kostnader för kapital och kämpande priser. Kopparindustrin är lämpad för spelare som jag, som kan vänta ett decennium tiofaldig avkastning stora mängder investerat kapital.

10.) Det finns några råvarubolag med kvalitativa projekt, tillstånd för konstruktion, hög NPV efter skatt och IRR även vid nuvarande priser, det ”enda som saknas är pengarna. Vad ska ledningarna i sådana företag göra just nu för att maximera värde för aktieägarna på längre sikt?

Rick: Det finns bara ett fåtal av dem, och de måste bita ihop, och anskaffa kapital till marknadsmässiga priser. De behöver vara i produktion när marknaden vänder, så att de kan fånga det ekonomiska överskott som genereras av tillfällig försörjningsbrist.

11.) Var placerar du dina pengar just nu, vilka länder, vilka resurser och varför?

Rick: Vid analysen mitt svar är det viktigt att din publik först överväger mina omständigheter; Jag är en professionell investerare och spekulant, med tålamod, erfarenhet, kontakter och betydande överskott av kapital. Jag har råd, ekonomiskt och psykiskt, att ta stor risk. Jag är väldigt tålmodig och härdad mot volatilitet. Förväxla inte mina svar till rekommendationer!

Om priset på min arbetsgivare, Sprott Inc. (SII.to) förblir lågt, köper jag troligen stora kvantiteter. Jag är redan en stor ägare, och väl förtrogen med bolaget. Längst ner på resurscykeln, har Sprott en stor balansräkning, genererar gratis pengar, betalar en 5% utdelning och investerar betydande pengar i att bygga en franchise, när konkurrenterna inte har råd att göra det. Jag tror att Sprott har en superb immateriell tillgång, vårt varumärke. Jag tror vi är det mest kända finansiella varumärke i världen för ädelmetaller och råvaruaktier aktier i ”small cap” katergorin.

Med mina investeringsfonder, kommer jag troligen vara en stor aktör på ”bridge” och mezzanine” utlåning till råvarubolag i utvecklingsfasen, genom Sprottgenererade private placements. Dessa verksamheter har genererat mycket acceptabel avkastning, genom nedgångsfasen. Jag kommer också att vara en köpare av certifierade fysiska råvaror, särskilt platina och palladium samt uran, men även guld och silver. Om den nuvarande svagheten i energipriset orsakar producenterna att tjäna pengar på sina midstream tillgångar, ska jag vara en mycket stor köpare av de enheter som köper och driver dessa tillgångar, särskilt om de ingår som ”master limited partnerships”, och distribuera sina inkomster till innehavare på ett skatteeffektivt sätt. I alla större nedgångar på marknaden i stort kommer jag troligen utnyttja de låga priserna och köpa de råvaruproducenter med lägst kostnader, antingen direkt marknaden, eller genom stängda slutna proxies som Petroleum & Resources Corp (NYSE: PEO), om det säljer på ett större än 15% rabatt mot substansvärdet.

den spekulativa sidan, jag hoppas att öka min direkta deltagande i olje- och gasborrning. Behovet av kapital kommer sannolikt att bli så stort att emittenter måste tillåta investerare bästa förutsättningar vi bara sett en gång på ett decennium, goda nog för att attrahera kapital. Jag gillar att behandlas rättvist.

Jag kommer att köpa alla juniorer högsta kvalitet, som drivs av de bästa ägarna och ledningarna som jag har råd med. Jag ska köpa de absolut bästa bland prospect generators”. Jag köper kassor”, företag som säljer till stora rabatter till rörelsekapital. Och till skillnad från de flesta spekulanter, jag köper företag som är helt beroende av ett mycket högre guldpris för att få framgång.

Jag föredrar råvaror och platser som andra hatar, så du kommer att se mig i Platinum, träffade kol, ag mineraler och sånt.

12.) Om någon som läser detta vill komma i kontakt med Sprott eller använda era tjänster, hur går de till väga?

Rick: Först och främst, beroende på dina omständigheter och övertygelser, köpa oss. Vi är i grunden en sluten fond som inriktar sig på investeringsmöjligheter inom råvarusektorn som betalar dig utdelning, snarare än att debitera dig en avgift. Prenumerera på vårt gratis blogg “Sprott’s Thoughts”, ett gratis informationsblad med dem bästa ideer från den hela Sprotts “familj”. Besök www.sprottglobal.com, och du får också, gratis, min analys av din aktieportfölj. Bara skicka aktielistan till rrule@sprottglobal.com, och jag svarar via email.